Anasayfa / Projelerimiz / Tamamlanan Projelerimiz

Tamamlanan Projelerimiz

  1. Zihinsel Engelli bireylere rehabilitasyon ve meslek edindirme projesi

Projenin amacı, zihinsel engelli bireylere mesleki beceriler kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır. Proje Elazığ’da gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 20 zihinsel engelli bireye rehabilitasyon ve Seramik, çömlek ve hediyelik eşya yapımı ile ilgili mesleki beceri kazandırılarak istihdam edilebilirlikleri artırılmıştır.

Bütçe: 136.955,00 TL

Finansman Kaynağı: T.C. Kalkınma Bakanlığı SODES Programı

 

  1. Elazığ’a nitelikli kadın satış elemanı kazandırılması projesi

Projenin amacı zihinsel engelli bireylerin annelerine mesleki beceri kazandırılmasıdır. Proje Elazığ Ticaret Odası, Elazığ İş kadınları Derneği ve ZİÇEV ortaklığında gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında Elazığ’da 50 zihinsel engelli bireyin annesine nitelikli satış elemanı olabilmeleri için mesleki eğitim kursu verilmiştir.

Bütçe: 109.835,00 TL

Finansman Kaynağı: Elazığ Valiliği

 

  1. Annelerle Elele Projesi

Mersin’de gerçekleştirilen projenin amacı zihinsel engelli çocuk sahibi ailelere psikolojik danışmanlık vermek ve kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirerek yaşadıkları olumsuz ortamı yumuşatmak ve destek olmaktır.

Proje kapsamında zihinsel engelli çocuğa sahip 30 anneye proje kapsamında müzik ve güzel sanatlar kursu aldırarak ve psikolojik destek sağlanarak rehabilitasyon hizmeti verilmiştir.

Bütçe: 33.810,00 TL

Finansman Kaynağı: Mersin Valiliği

 

  1. ‘’Engelimin Bilincindeyim, Üretimin İçindeyim’’ Projesi

Projenin amacı Trakya bölgesi genelinde zihinsel engelli bireylerin girişimcilik ve istihdam olanaklarının arttırılması ve toplumla bütünleşmelerine katkı sağlanmasıdır.

Proje kapsamında 12 zihinsel engelli birey seramik biçimlendirme konusunda eğitim alarak sertifika almışlardır.

Bütçe: 59.454,00 TL

Finansman Kaynağı: Trakya Kalkınma Ajansı

 

  1. İŞKUR Mesleki Eğitim Projeleri

Projelerin amacı Ankara, Elazığ, İzmir, Adana, Samsun, Antalya, Mersin, Tarsus, Tekirdağ da 14 yaş üstü hafif ve orta düzey zihinsel engelli çocuğun teorik ve uygulamalı mesleki eğitim kurslarına katılarak becerilerinin geliştirilmesidir.

Projeler kapsamında 120 zihinsel engelli birey el sanatları (takı yapma, süs eşyası yapma, bebek yapma) seracılık (sebze ve gül seracılığı) ve dokuma kurslarından mezun olarak sertifika almıştır.

Bütçe: 314.358,00  TL

Finansman Kaynağı: İŞKUR

 

  1. Eternal Children: Hep Çocuk Kalanlar

Adana’da zihinsel engelli bireylerin yoğun olduğu semtlere ulaşarak, bu semtlerde yaşayan en az 150 zihinsel engelli bireyin ebeveynlerine ZİÇEV’in Adana’da sunulan ücretsiz rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanmasıdır.

150 Zihinsel engelli bireye ve ailelerine ulaşılarak hedef kitlenin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını sağlanmış, Valilik ve Belediye ve hedef kitle üzerinde zihinsel engellilere sağlanan hizmetlerle ilgili farkındalık artırılmıştır.

Bütçe: 30.000 TL

Finansman Kaynağı: Avrupa Birliği

 

  1. Küçükler İçin Büyük Adımlar Projesi

Projenin amacı, Ankara-Gölbaşı ilçesi pilot alınmak suretiyle 0-3 yaş aralığında gelişim geriliği bulunan çocuklar ve aileleriyle ilgili mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirme, araştırma bulgularından hareketle 0-3 yaş aralığında gelişim geriliği bulunan çocuklara ve ailelerine yönelik bireyselleştirilebilir eğitim programı hazırlamaktır.

Proje kapsamında Ankara-Gölbaşı ilçesinde 385 aileyi kapsayan bir saha çalışması gerçekleştirilerek, çalışmanın sonuçları ve strateji önerileri bir rapor halinde basılmıştır. Ayrıca o-3 yaş aralığında gelişim geriliği bulunan çocuklara ve ailelerine yönelik bireyselleştirilebilir eğitim programı geliştirilerek paydaş kurumlar ile paylaşılmıştır.

Bütçe: 51.810 TL

Finansman Kaynağı: T.C. Ankara Kalkınma Ajansı