Kayseri Şubemiz – Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz

GENEL BİLGİLER

Tarihçe

Kayseri Şubemiz, 20.Mayıs.1998 tarihinde, Prof. Dr. Sefer Kumandaş Başkanlığında, H. İnci Cengiz ile Hasan Dağ’ın özverili katkılarıyla kuruldu. Zaman yitirmeden, geçici bir mekanda eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarına başlayan ve öğrenci sayısı sürekli artmakta olan Şubemiz, artan talebi karşılayabilmek, daha çağdaş ve etkili eğitim verebilmek, sosyal ve sportif alanlar sağlamak ve velilerin, çocuklarını geceleri de güvenle bırakabilecekleri yatılı birimimizin ve yeni okulumuzun yapımı arayışı içindeyken, hayırsever Nimet Çelikoyar, babası Ali Çelikoyar’ın aziz anısına başlattığı ve yapımı tamamlanamayan sağlık ocağı yarım binasını ve arsasını Vakfımıza bağışlamak yüce gönüllüğünü gösterdi. Bu binanın tamamlanmasının yanı sıra, zamanın Şube Başkanı Av. Süleyman Sağlam’ın gayretleri ile Büyükşehir ve Melikgazi Belediyelerinin tahsis ettikleri arsa üzerinde, Bekir – İbrahim Özbıyık kardeşler ile Hasan Dağ‘ın ve hayırsever Kayserililerin katkılarıyla yapımı tamamlanan yeni Eğitim Merkezi, 30 Ekim 2009 günü yapılan törenle hizmete başladı.

Ali Çelikoyar Özel Eğitim ve Rehabilitsyon Merkezi, Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen geniş bahçesi içinde 2000 m2 kapalı alanıyla, zihinsel yetersiz çocuk ve gençlerimize yaraşır bir ortam sunmaktadır. Merkez, bireysel ve grup eğitimi, el sanatları sınıflarının yanı sıra, bilgisayar eğitimi, dinlenme mekanları, kapalı spor salonu, hidroterapi, uzay terapi birimleri ve çağdaş yemekhanesi ile çok yönlü hizmet sunan bir komplekstir.

Ayrıca, ailelerin, gerektiğinde çocuklarını güvenli ellere emanet edebilecekleri “Konuk Yatılı Öğrenci Birimi” mevcuttur.

26.08.1999 tarihinde  Çalışma iznini alan Merkezimizde, Milli Eğitim Bakanlığına ve Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim verilmektedir.

Hizmetini Asuman Talaslıoğlu Başkanlığında sürdüren ve on sekiz yıllık bir tecrübeye sahip olan Kayseri Şubemiz, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde nitelikli ve çok yönlü hizmet düzeyine erişmiş olmanın gururunu yaşıyor. Şubemiz özellikle, kayak ve jimnastik başta olmak üzere spor etkinlikleri ve drama konularında başarılı çalışmalar yapmaktadır.

Yönetim Kurulu

Başkan Asuman TALASLIOĞLU
Başkan Yrd. Mustafa SAMANCI
Sekreter Üye Ayşe Ülkü ÖZCAN
Sayman Üye Metin ŞERBETÇİOĞLU
Üye Hesna OĞUZTİMUR
Üye Aysel ÇATALOĞLU
Üye Mevlüde ÜNAL

 

 

 

 

 

ZİÇEV KAYSERİ ŞUBESİ

ÖZEL ALİ ÇELİKOYAR ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

 

Kurum Müdürü – Zeliha Ekinci Selçuk

Kurum Müdür Yardımcısı – Funda Tuman CEYLAN

Eğitim Kadromuz:

Psikolog Burak TUMAN
Fizyoterapist Hediye Gündüz ÇALIŞKAN
Ergoterapist Beyza HARMANCI
Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa ATAOĞLU
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Ayşe KARADEMİR
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Gül Menekşe ALBAYRAK
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ebru Yüksel
Okul Öncesi Öğretmeni  Eda AĞCAKAYA
Okul Öncesi Öğretmeni Ayşenur SENGİR
Çocuk Gelişimi Uzmanı Çağlayan BAYER
Çocuk Gelişimi Uzmanı Melike Burcu Aslan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Berna IŞIRCAN
Çocuk Gelişimi Uzmanı Sena SAKA
Çocuk Gelişimi Uzmanı Fatma KAYA
Uzman Eğitimci Büşra YAVUZ

 

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

A. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI(MEB) ONAYLI EĞİTİM PROGRAMLARI

Merkeze kaydı yapılan öğrencilerimiz, yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen amaçlara yönelik olarak uygun programlara yerleştirilir. Bu programlar;

B. VAKIF DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Merkezimizde Vakıf destekli eğitim programlarımız tam gün olarak yapılmaktadır.

1. ZEEP – ZİÇEV Erken Eğitim Programı

0-5 yaş gelişimi desteklemek amacıyla 7 gelişim alanında hazırlanmış eğitim programı, eğitim seti ve değerlendirme araçlarından oluşan bir programdır.

2. Dil ve Konuşma Destek Eğitim Programı
3. Ergoterapi 

Ergoterapi litaratür tanımı olarak; anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişiyi merkez alan bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi de genel amaç kişinin günlük yaşamda katılımını maksimum seviyeye çıkarmaktır. Ergoterapistler bire bir kişilerle iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, psikososyal, psikolojik ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

Ergoterapistler doğumdan ölüme her yaş grubu ile ilgilenir. Şubemizde  Pediatrik Ergoterapi ünitesi bulunmaktadır. Ünitede; serebral palsi, otizim, dikkat eksikliği, hiperaktivite, mental motor retardasyon, yazı yazma, down sendromu, çeşitli genetik bozukluklar, gelişimsel koordinasyon bozuklukları, tendon ve sinir yaralanmaları gibi ortopedik problemleri içeren nörogelişimsel problemi olan tüm çocuklar standardize testlerle değerlendirerek her çocuğa özel; kişi merkezli yaklaşımla tedavi uygulanmaktadır.

 • Şubemizin; Ergoterapi ünitesinde  çocuklara duyu bütünleme terapisi ile birlikte; postür, denge, ince motor beceriler, günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol, görsel uzaysal algılama,  dikkat, oryantasyon, planlama ve yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren kognitif algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal entegrasyonları sağlanmaktadır.
4. Aile Eğitimi 

Özel eğitimin amacına ulaşması ve sürekliliğinin olması açsından, aile-okul işbirliği çok önemlidir. Çocuğun okulda öğrendiğini evde pekiştirmesi ve özel yaşamında uygulayabilmesi için bu işbirliğinin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Merkezimizde aile eğitimine çok ağırlık verilmektedir.

Ayrıca rehber öğretmenimiz, her aile ile tek tek görüşerek onların sorunlarını dinlemekte ve çözüm yollarını göstermektedir.

5. İş – Uğraş Eğitimi 

Öğrencilerimizin el becerilerini güçlendirmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için iş eğitimi öğretmenimiz tarafından uygulanan el sanatları programlarıdır.

Yapılan çalışmalar her yıl sergilenmekte ve ziyaretçilere, zihinsel yetersizlerin eğitimle neler başarabildikleri gösterilmektedir. Bu sergilerin toplum farkındalığına da önemli katkısı olmaktadır. Öğrencilerimizin ürettiği galoşlar çeşitli firmalar tarafından satın alınmakta ve Vakıf bütçesine katkı sağlanmaktadır.

6. Müzik Eğitimi

Ritim ve müzik öğretmenlerimizin çalıştırdığı ritim grubumuz ve koromuz çocuklarımızın özgüvenini artırarak sosyal ortamlara uyum sağlamalarına ve toplumun da, zihinsel engellilerin eğitimle neleri başarabildiklerini görmesine yardımcı olmaktadır.

Kayseri Şubemizin Semazen Gösterisi pek çok ilimizde hayranlıkla izlenmektedir.

7. Spor Eğitimi

Çocuklarımızın, spor aktivitelerine katılımı sağlanarak boş zamanlarını değerlendirmek, libido güdüsünü en az indirmek, bir gruba ait olma, paylaşma, özgüven, işbirliği duygularını pekiştirmek ve yaşadığı bu duygulardan haz almasını sağlamak en önemli amaçlarımız arasındadır. Bu sebeple 2008 yılının Ocak ayında kurduğumuz ve adını “ZİÇEV Kayseri Spor Kulübü” olarak tescil ettirdiğimiz Kulübümüzün özel sporcuları, her yıl Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun (TÖSSFED) ya da İl Temsilciliklerinin düzenlediği bölgesel ve ulusal şampiyonalara, bireysel ya da takım olarak katılmaktadırlar.

Özellikle Kayak dalında üstün başarı gösteren sporcularımızın aldıkları madalyalar gururumuzdur.

SPORDA GURUR TABLOMUZ

Vakfımızın özel sporcuları bölgesel, ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda büyük başarılar elde etmekte, yurt dışında bayrağımızı göndere çektirmekte ve kazandıkları madalyaları gururla şubelerine taşımaktadırlar.

Spor başarılarında ayrıntılı bilgi için bakınız: Spor Çalışmalarımız

ETKİNLİKLERİMİZ

Sosyal Etkinlikler

Zihinsel yetersiz çocuklarımızın daha geniş çevreye açılabilmeleri, toplum içerisinde olumlu davranış kalıpları kazanabilmeleri ve anlamlı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla; eğitici geziler (müzeler, çarşı, pazar, tiyatro, sinema, alış-veriş merkezleri vb.) piknikler, gençlik kampları gibi sosyal etkinliklerin düzenlenmesine büyük önem verilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin temel özel eğitimlerini tamamlaması için;

 • Öz bakım Becerileri
 • Toplumsal Uyum
 • Davranış Düzeltme
 • Kavram Geliştirme
 • Dil Gelişimi ve Konuşma
 • Türkçe
 • İletişim Becerileri
 • Bilgisayar Eğitimi
 • Serbest ve Konulu Oyunlar
 • Sanat Eğitimi ve El Becerisi Gelişimi
 • Bağımsız Yaşam Becerileri
 • Beslenme Eğitimi
 • Basit Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri de verilmektedir.

 

 

TEŞEKKÜRLERİMİZ

Kuruluşumuz sırasında ve bugünlere gelene dek Vakfımızdan desteğini esirgemeyen Valilerimiz ve eşlerine, Hava İkmal Üssü tüm komutan ve eşlerine, Emniyet Müdürleri ve eşlerine, Necmettin Nursaçan’a, Ersu, Güldüoğlu, Has-Dağ Tekstil Nispet Çoraplarına, Ali Rıza Özderici’ ye ve isimlerini tek tek yazamadığımız tüm gönül dostlarımız ile Kayserimizin hayırsever halkına; ayrıca okulumuza kavuşmamızda büyük yardımları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nimet Çelikoyar, İbrahim Özbıyık, Bekir Özbıyık, Yılmaz Akansu’ya destek ve yardımlarının devamını dileyerek sonsuz şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

İLETİŞİM

Adres Germir Mahallesi, Avanos Caddesi, No:1 Melikgazi, Kayseri
Telefon 0352-224-44-60
e-posta kayseri@zicev.org.tr