Projenin amacı, Ankara-Gölbaşı ilçesi pilot alınmak suretiyle 0-3 yaş aralığında gelişim geriliği bulunan çocuklar ve aileleriyle ilgili mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirme, araştırma bulgularından hareketle 0-3 yaş aralığında gelişim geriliği bulunan çocuklara ve ailelerine yönelik bireyselleştirilebilir eğitim programı hazırlamaktır.

Proje kapsamında Ankara-Gölbaşı ilçesinde 385 aileyi kapsayan bir saha çalışması gerçekleştirilerek, çalışmanın sonuçları ve strateji önerileri bir rapor halinde basılmıştır. Ayrıca o-3 yaş aralığında gelişim geriliği bulunan çocuklara ve ailelerine yönelik bireyselleştirilebilir eğitim programı geliştirilerek paydaş kurumlar ile paylaşılmıştır.

Finansman Kaynağı: T.C. Ankara Kalkınma Ajansı