Eğitim kurumlarımızda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı farklı destek eğitim programları uygulanmakta olup bunların haricinde her bir eğitim kurumumuzda kendine özgü Vakıf destekli çok çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunların arasında müzik eğitimi (vurmalı çalgılar), el sanatları, drama eğitimi, meslek eğitimi (kuaförlük, seracılık, kilim dokuma, vb.), folklor eğitimi sayılabilir. Aynı zamanda, şubelerimizin Ritim Grupları, Kayseri Şubemizin de Semazen Ekibi öğrencilerimizin topluma kazandırılmasında büyük rol oynamakta ve onları sahnelerle tanıştırmaktadır.