Rehabilitasyon Merkezinde Uygulanan Eğitim Programları

Erken Çocukluk Eğitimi Programı

Bu programda 0-8 yaş arası zihinsel engelli kız ve erkek ögrenciler yer almaktadır. Temel amacı, her çocuğun gelişimini kendi koşullarında en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmektir. Eğitim programlarında da duyusal keşifler, ifade becerileri ve aktif katılım önem kazanmaktadır. Dil, zihinsel, psikomotor beceriler bu programın amaçlarıdır. Bu dönemde – olanaklar yaratıldığı ölçüde – zihin engelli çocukların, normal gelişim gösteren çocukların bulunduğu okul öncesi programlarda beraber olmalarını teşvik ediyoruz.

Özbakım Sınıfları İçin Eğitim Programı

Bu programda 8-16 yaş arasında zihinsel engelli kiz ve erkek öğrenciler yer almaktadır. Ögrencilerin alıcı ve ifade edici dilini geliştirmesi, öz bakım becerilerini kazanması (giyinme, soyunma, tuvalet terbiyesi, vücut temizliği vs), psikomotor becerilerinde gelişimi ile bilişsel becerilerde gelişimini yaşıtlarına yaklaştırmak ve günlük yaşamda bağımsız hareket etmesini sağlamak bu programın amacıdır.

Akademik Beceri Eğitimi Programı

Bu programda 12-18 yaş zihinsel engelli kız ve erkek ögrenciler yer almaktadır. Ögrencinin okuma-yazma, okuduğunu anlama ve anlatma, matematik, dil bilgisi, kavramlar, el sanatları, günlük yaşam becerilerinde bağımsız hareket etmesini sağlamak bu programın amacıdır.

İş Uğraşı Terapisi Programları

20 yaş ve üzeri zihinsel engelli kız ve erkek öğrenciler bu programda yer almaktadır. Öğrencinin kendi yetenek ve performansı doğrultusunda iş-meşguliyet becerisi kazanmalarını sağlamak bu programın amacıdır. Bu programda dikiş dikme, takı yapma, galos, serigrafi, boyama (kumaş, tahta, cam), seramik, artık materyalleri değerlendirme, ağaç işleri, el sanatları dallarında beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Temel Yaşam Becerileri Programı (Yaşam Evi)

21 yaş ve üzeri zihin engelli kız ve erkek bireyler bu programda yer almaktadır. Temel amaç, engelli bireyin günlük yaşam sürecinde gerekli olan iletişim ve bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılmasıdır. Bağımsız yaşam becerileri, öz bakım becerilerinden basit ev işlerine, aliş-veriş yapma becerilerinden, basit yemek hazırlama becerilerine, boş vakit değerlendirme becerilerinden toplumsal mekanlarda bulunma ve bu mekanları kullanmaya, bağımsız seyahat etme becerilerine kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır.

Eğitimimizde Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Sanat eğitiminin tüm gelişim alanlarına önemli katkıda bulunduğu, bireyde olumlu tutum ve tavırları geliştirdiği, düşüncelerini ifade edebilme becerisi kazandırdığı yadsınamaz bir gerçek olduğundan yola çıkarak, merkezlerimizde zihin engeli bireylerin eğitiminde aktif olarak müzik, dans, drama, folklor, tiyatro çalışmalarına yer verilmektedir.

Vakfımıza bağlı her şubenin rehabilitasyon merkezlerine devam eden zihin engelli bireylerden oluşan koro, folklor, tiyatro, gösteri grupları bulunmaktadır. Ayrıca bütün öğrencilerimizi tiyatro, sinema, konserlere düzenli götürerek sosyal hayatın her alanında yer almalarına olanak sağlamaktayız. Bunların yanı sıra, engellilere göre düzenlenmiş Alternatif Kamplara, Gençlik Kamplarına, Engelliler Şenliklerine, uzman eğitimcilerimizin nezaretinde, zihin engelli genç-yetişkin bireylerle en geniş katılımı sağlayarak ailelerinden bağımsız, kendi başlarına sosyal yaşantılarının içinde özgüvenlerini geliştirmek, bağımsız yaşama geçisin alt yapılarını oluşturmak yoluyla, verilen her türlü eğitim desteklenmektedir. Kısacası; eğitim ve rehabilitasyondaki tüm amacımız zihin engelli bireyi fiziksel ve psikolojik olarak olabildiğince rehabilite ederek toplumla uyumlu, toplumun içinde diğer bireylerle kaynaşmış, üretken bireyler haline getirmek, toplum hayatına entegre etmektir.