Yönetim Kurulumuz

Yedi üyeden oluşan Vakıf Yönetim Kurulu, çalışmalarını Vakıf Senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, gönüllü olarak yürütür. Şubelerin koordinasyon ve yönetiminden de Vakıf Yönetim Kurulu sorumludur.

Genel Başkan Ülay KARAKOÇ
Genel Başkan Yrd. Müge KONOR
Genel Sekreter Memnune UZUN
Genel Sayman Cahit Korkmaz
Üye Hüseyin Okumuş
Üye H. İnci CENGİZ
Üye Lale BOSTANCI

 

Denetleme Kurulumuz

 • YMM. Mehmet Sabri YÜCE
 • Hasan DAĞ
 • Savaş Ekin

 

Danışma Kurulumuz 

 • Uluç Saranlı
 • Hasan İffet Cengiz
 • Adil Sakin Kargın
 • Eren Sonbay
 • Tanay Saranlı
 • Ender Karakoç

 

Genel Kurulumuz (Mütevelli Heyet) 

 • Dr. Ali Nejat ÖLÇEN
 • Ayla TAN
 • Ayten TİMUROĞLU
 • Ayşe Özkök GÜREL
 • Asuman TALASLIOĞLU
 • Aydın ÖZKAN
 • Asiye CEVİZDAL
 • Ahmet DİNÇ
 • Abdullah GÜNEŞ
 • Aynur DANKAZ
 • A. Gülten İŞCAN
 • Adil KARGIN
 • Beyhan TÜZÜN
 • Belma KAZANCI
 • Birol KANSOY
 • Beyhan ALPER
 • Cahit KORKMAZ
 • Cahide ÇİNTUĞLU
 • Dr. Satvet Ahmet SINAV
 • Dumrul ÖLÇEN
 • E. Mehmet MAHMUTOĞLU
 • Eren SONBAY
 • F. Zeynep GÜRKAN
 • Fahrettin ŞANAY
 • Gülçin KARATEKELİOĞLU
 • Güler ÖZ
 • Günseli TATAR
 • H. İnci CENGİZ
 • Hakkı KAYAN
 • Hasan DAĞ
 • Hasan İffet CENGİZ
 • Hüseyin OKUMUŞ
 • Hüner BAYDAR
 • İhsan KARATEKELİOĞLU
 • Kemal ÖZKAN
 • Lale BOSTANCI
 • Müge KONOR
 • Meltem DİRİK NAUER
 • Memnune UZUN
 • Metin KAZANCI
 • Murat MAHMUTOĞLU
 • Nevin DİRİK
 • Neylan TEKER
 • Nezahat GEÇKİN
 • Nilgün KAFKASLI ŞAHİN
 • Pınar AYHAN
 • Rukiye GÜNEŞ
 • Savaş EKİN
 • Sonat KONOR
 • Selda KAYAGİL
 • Tanay SARANLI
 • Taner GÜREL
 • Urfi ATALAY
 • Prof. Dr. Uluç SARANLI
 • Ülay KARAKOÇ
 • Yücel DİRİK
 • Züriye DOĞANUZ
 • Zeynep TÜZÜN
 • N. Eftal ERDEMİR