Vizyonumuz

Özel eğitimdeki önder kuruluş konumunu güçlendirmek.

Misyonumuz

Öğrencilerimizin; bireysel durum ve yeteneklerini göz önünde tutarak, özel eğitime gereksinimi olan bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkartarak kendilerine yeten, bağımsız, üretici bireyler olmalarını sağlamak. Bu amaçla yönetim ve eğitim personelinin yeterliklerini arttırarak mesleki becerilerini geliştirmektir.