Zihinsel yetersiz çocuklara verdiğimiz hizmetleri, engellilik sorunları, engellilerin toplum tarafından dışlanmaması, kabul görmesi ve yetersizlerin de toplum içinde, toplumun bir bireyi olarak huzurlu, güven içinde yaşamalarının sağlanmasında yazılı ve görsel basın-yayın organlarına çok önemli görevler düşmektedir.

Memnuniyetle belitmeliyiz ki, bugün artık, basınımızda, “Ne yapalım, ünlülerle ilgili haberler daha çok ilgi çekiyor” anlayışında önemli ölçüde değişim olmaktadır. Basınımız, bundan on yıl öncekine oranla, engelliler konusunda çok daha duyarlıdır. Bunun sağlanmasında, Vakfımızın uzun yıllardır, yılmadan, inanç ve inatla çabalamasının yanısıra, zihinsel yetersiz çocuk ve gençlerimizin, özellikle spor dallarında gösterdikleri üstün başarıların çok etkili olduğu kanısındayız.

Bütün bu olumlu gelişmelere karşın, basınımızın engelli bireylere yaklaşımının ve onların sorunlarını izleyici, ya da okurla paylaşmalarının yeterli olmadığını söyleyebiliriz.

Vakfımız gibi son derece ağır sorunları olan, o ölçüde de kutsal hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının beklentisi, basınımızdan yeterli desteği alabilmek, bu yolla toplumla kucaklaşabilmektir. Basınımızın güçlü desteğini alarak sesimizi daha çok duyurabilme umudu içinde, Vakfımızın yazılı basında yer alan haberlerinden birkaçını, sayfalarımızda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.