Anasayfa / Hedef ve İlkelerimiz

Hedef ve İlkelerimiz

Temel Hedefimiz

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’mızın temel hedefi, Türkiye’de zihinsel yetersiz çocukların yeterli eğitim, rehabilitasyon ve bakım şartlarına kavuşabilmeleri için gerekli olanak ve ortamları yaratmak, meslek kazanmalarına yardımcı olmak, uzun vadede bu şartların kalıcılığını güvence altına almak ve kimsesiz zihinsel yetersizlere yaşamları boyu sahip çıkmaktır.

Vakfımızın amaçları, Vakıf Senedimizde yer aldığı biçimiyle aşağıda belirtilmiştir.

Vakıf Senedinde Belirtilen Amaçlarımız

vakif-vakif_logo_asil01

 1. Doğrudan ya da aileleri aracılığıyla Vakfa başvuran zihinsel yetersiz çocukların eğitimi için merkezler ile rehabilitasyon tesisleri kurmak ve bunların verimli olarak çalışmaları için her türlü tedbiri almak.
 2. Zihinsel yetersiz çocuk ve/veya yetişkinlere uygun süreli kurslarda, yeteneklerine göre, istihdam için beceri kazandırmak, gelişmelerine yardımcı olmak.
 3. Zihinsel yetersiz bireylerin ürettikleri ürünleri pazarlamak ve satışlarını sağlamak, bu amaçla döner sermayeli tesisler kurmak.
 4. Kimsesiz zihinsel yetersiz çocuk ve yetişkinler için yurt-huzurevleri kurmak, yaşam süresince bakımlarını sağlamak, koruyucu aileler yanına yerleştirmek ve devamlı himaye ve kontrol etmek.
 5. Ailelerin zihinsel yetersiz çocuklarına, ölümünden sonra yeterince malını veya gelirini Vakfa bağışladığı takdirde, eğitim, bakım ve gözetimini üstlenmek, gönüllü çalışmayı teşvik amacıyla anne ya da babası veya birinci dereceden akrabasının Vakıfta en az toplam 10 yıl etkin çalışması veya Vakıf organlarında görev almış olması koşuluyla, vefatı halinde, zihinsel yetersiz çocuk veya yetişkinin yaşam boyu eğitim, gözetim, bakım ve korunmasının Vakıf tarafından üstlenilmesinde öncelik tanınır. Etkin olarak çalışmakta iken vefat eden aile için 10 yıl koşulu aranmaz.
 6. Eğitilmiş, kurstan geçmiş zihinsel yetersiz yetişkin ve çocukları işe yerleştirmek, çalıştığı yerlerde himaye, kontrolünü yapmak, yasaların tanıdığı olanaklardan yararlanmalarını sağlamak.
 7. Zihinsel geriliğin nedenleri üzerinde durarak bilimsel açıdan inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, alınması gereken önlemleri, elde edilen bulgulara göre kamuoyuna duyurmak.
 8. Vakfa başvuran ailelerin çocukları üzerinde zeka testi uygulamak amacıyla gerekli birimleri kurmak.
 9. Zeka düzeyi %25’in üzerinde olan, zihinsel yetersizliği Vakıfça geçerli belgeyle kanıtlananlar ile bu şartları taşıdığı mahkeme kararı ile belirlenen kimsesiz çocukları Vakfın korumasına kabul etmek.
 10. Yoksul olan zihinsel yetersiz çocuk sahibi ailelere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
 11. İlgili, gerekli, yararlı başka çalışmaları yapmak.

Bu amaçlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken Vakfımız ve Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları olarak biz; Atatürkçü, Atatürk ilke ve devrimlerini tanıyan yurdunu seven, çağdaş, demokratik ve laik, değişim ve gelişime açık, kendine güvenen, katılımcı, sorgulayan, etkili ve nitelikli, bilgi çağının gereklerini yerine getiren, öğrenmeyi temel ilke olarak benimseyen, yaratıcı ve üretken bireylerden oluşan, bilgiyi üreten ve paylaşan bir kurum olmayı vazgeçilmezlerimiz olarak görüyoruz.

İlkelerimiz

 • Bilimsellik
 • Profesyonellik
 • Disiplin
 • Karşılıklı saygı
 • Başarı
 • Katılımcılık
 • Hoşgörü
 • Paylaşımcılık
 • Fedakarlık
 • Sevgi
 • Çocuğu “merkez” alan tam gün eğitim