Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2015 Mali Destek Programı tarafından desteklenen Proje ile, ZİÇEV bünyesinde ‘’0-3 yaş Özel Eğitim Merkezi’’ kurulmasına yönelik fiziki ve teknik alt yapının inşa edilmesi, ZİÇEV Erken Eğitim Programı (ZEEP) rehberinin hazırlanması ve çocuk-aile-eğitici pilot eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında ZİÇEV yerleşkesindeki eski eğitim binasının tefrişi yapılmış, eğitim malzemeleri ve diğer donanım sağlanmıştır. Merkezin Ankara genelinde hizmet vermesi yanı sıra oluşturulan altyapının ZİÇEV’in 14 şubesi kanalıyla yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Proje, 2015 yılı Temmuz ayı sonunda uygulanmaya başlamış olup 2016 yılı Temmuz ayında tamamlanmıştır.

Bu projenin büyütülmesi ile şu anda ZİÇEV’in 14 şubesinde “0-3 Yaş Özel Eğitim” hizmeti verilmektedir.