Tekirdağ Şubemiz – Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz

GENEL BİLGİLER

Tarihçe

Tekirdağ Şubemiz, 19.Eylül.1991 tarihinde Abdullah Güneş Başkanlığında kuruldu. 1992 yılında, Dereağzı Mevkiinde bulunan Köy Hizmetlerinin eski binası onarılıp döşenerek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı. Bu Merkez, Tekirdağ’da zihinsel yetersiz çocuk ve bireylere hizmet sunan ilk kuruluş oldu. 1997 yılının Haziran ayından itibaren ise, devlet-vatandaş katkısı ile, dört bin metrekarelik alanda yapımını başardığı dört katlı yeni binasında özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermeye başladı. Sonraki yıllarda, Genel Merkezin girişimleri ve Milli Piyango İdaresinin şükranla karşıladığımız desteği ile eğitim binasına köklü bir onarım yapılmış, iç donanımı tamamen yenilenmiştir. Tekirdağ Şubemizde, kurulduğu günden bu yana Rukiye Güneş’in, Başkan olan eşi Abdullah Güneş’e verdiği destek ve eğitim hizmetinin bugünkü düzeye gelebilmesi için, görevli uzmanların yanı sıra yaptığı özverili çalışmalar yadsınamaz.

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz, 01 07 2005 tarihli ve 5375 sayılı Engelliler Kanunu gereğince yasal işlemlerini tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığından çalışma iznini almıştır.

Okulumuz, bir ZİÇEV kuruluşu olan Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü‘ne bağlı olarak 27 12 2007 tarihinde yeni dönem hizmetine başlamıştır.

Yapılan nöbet değişikliği sonucu Rukiye Güneş, devraldığı Başkanlık görevini halen sürdürmekte ve gönüllü arkadaşlarıyla birlikte başarılı çalışmalar yapmaktadır.

Yönetim Kurulu

Başkan Rukiye GÜNEŞ
Başkan Yardımcısı Metin ZORBA
Sekreter Üye Süleyman GÜL
Sayman Üye Mehmet Sabri YÜCE
Üye Mehmet DİLBAZ

 

 

 

 

 

ZİÇEV TEKİRDAĞ ŞUBESİ

ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 

Kurum Müdürü – Yaşar Güneş

Eğitim Kadromuz:

PDR Öğretmeni Büşra Nur ESEOĞLU
Psikolog Şehri Nur DEDE
Fizyoterapist Nazlı SİRKECİ
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Kadir YORULMAZ
Okul Öncesi Öğretmeni Dilek AKKAYA
Çocuk Gelişimi Öğretmeni Meleknur VARMA
Memur Fatma SARILARLI

 

B. VAKIF DESTEKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

1. Küçük Adımlar Erken Yaş  Eğitim Programı

Gelişimsel geriliği olan 0-4 yaş arasındaki çocuklara ve düzeyine göre daha büyük yaştaki çocuklara da uygulanabilen bir erken eğitim programıdır. Bu programımıza henüz 0-1 aylık Down Sendromlu çocuklarımız ve aileleri de başvurabilmektedirler.

 • Çocuk Değerlendirme Testleri:
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
 • Goodenough Harrıs Bir İnsan Çiz Testi: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
 • Frostıg Gelişimsel-Görsel Algı Testi: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.
 • Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
 • Porteus Labirentleri Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.
 • Catell 2-A Zeka Testi: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 • Catell 3-A Zeka Testi: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri): 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.
 • PECS Yöntemi (Resim Nesne Değiş-Tokuşu İletişim Sistemi): Pecs uygulamalı davranış analizine dayalı bir alternatif iletişim sistemidir. İlk başta gereksinimini tek bir resimle anlatan öğrenci, değişik resimleri ayrımsamayı ve diğer aşamalara geçildikçe karmaşıklaşan cümleler kurmayı öğrenir.
 • STİP (Sembol Temelli İletişim Programı): Otizmli bireyler için geliştirilmiş ve sembollere dayalı bir eğitim programıdır. Program obje sürekliliği ve temel beceri kapsamında olan gerçek eşleme çalışmalarıyla başlamaktadır.
 • LOGOPEDİ (Dil ve Konuşma Dersi) Eğitimleri: Dil gelişim bozuklukları, ses bozuklukları, ağız kaslarındaki bozukluklardan kaynaklanan gecikmiş konuşma, salya kontrolü vb. gibi rahatsızlıklarda kişiye uygun masaj ve nefes alma egzersizleri uygulanmaktadır.
 • PCDI Teknik ve Yöntemleri: Özellikle Otizmli çocukların erken yaş eğitim programı geliştirmesinde kullanılan ve çocukla çalışırken yoğun bir Uygulamalı Davranış Analizi (UDA)   programının uygulanmasını ön gören etkili bir eğitim uygulamasıdır.
2. Aile Eğitimi

Özel Eğitimde çocukların okul ortamında öğrendikleri bilgi ve becerilerin ev ortamında da sürdürülerek desteklenmesi, okul ve ev eğitiminin süreklilik ve paralellik içinde olması çok önemli bir ilkedir. Bu nedenle Merkezimizde aile ve çevre eğitimine gereken önem verilirken, ailelerimize çocuklarının özel durumları ile ilgili konularda, alanlarında yetkin kişi veya kişilerce eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

3. El Sanatları ve Mesleki Eğitim

Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin zihinsel engelli öğrencilerimiz için açmış olduğu çeşitli el sanatları kursları, İŞKUR projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri kapsamında, birden fazla bireyden oluşturulan gruplarla, tam gün verilen eğitimdir.

Öğrencilerimizin yaratıcılığını desteklemek, el becerilerini geliştirmek, üretim yaparak öz güvenlerinin pekişmesini sağlamak amacıyla uygulanan eğitimdir. Yapılan çalışmalar her yıl sergilenmekte ve ziyaretçilere, zihinsel yetersizlerin eğitimle neler başarabildikleri gösterilmektedir. Bu sergilerin çevre eğitimine de önemli katkısı olmaktadır.

4. Müzik Eğitimi

Öğrencilerimize müzik eğitimi kapsamında vurmalı çalgılar, modern danslar ve halk dansları öğretilmektedir.

5. Spor Eğitimi

Beden eğitimi zihinsel engelli bireylerin bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımanın öğretildiği derslerdir. Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından uygulanmaktadır.

Çocuklarımızın, spor aktivitelerine katılımı sağlanarak bir guruba ait olma, paylaşma, özgüven, işbirliği duygularını pekiştirmek ve yaşadığı bu duygulardan haz almasını sağlamak en önemli amaçlarımız arasındadır.

Bu sebeple öğrencilerimizden oluşan Atletizm, Masa Tenisi, Yüzme ve Basketbol dallarındaki özel sporcularımız, her yıl Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) ya da İl Temsilciliklerinin bölgesel ve ulusal alanlarda düzenlediği yarışma ve şampiyonalara, bireysel ya da takım olarak katılmaktadırlar.

SPORDA GURUR TABLOMUZ

Vakfımızın özel sporcuları bölgesel, ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda büyük başarılar elde etmekte, yurt dışında bayrağımızı göndere çektirmekte ve kazandıkları madalyaları gururla şubelerine taşımaktadırlar.

Spor başarılarında ayrıntılı bilgi için bakınız: Spor Çalışmalarımız

EĞİTİM ORTAMLARIMIZ

Kurumumuz 2200 m2’lik arazi üzerine kurulu son derece geniş kullanım alanı, eğitim odaları ve modern mimari tarzı ile özel eğitim gereksinimi olan bireylerin bilişsel ve psiko-motor beceriler başta olmak üzere tüm gelişlim alanlarına pozitif yönde etki edecek şekilde dizayn edilmiştir.

Eğitim yapılan bireysel odalarımız öğrencilerimizin rahatça hareket edebilecek, karşılıklı iletişim başlatıp sürdürebilecek şekilde oldukça geniş, uygun ışık, ısı, ders materyali ve ses yalıtımına sahip olarak düzenlenmiştir. Çalışma masa ve sandalyelerimiz öğrencilerimizin kolayca öğrenmelerini sağlayacak tarzda olup, öğrencilerimizin fiziksel boy ve ebatlarına göre ayarlanabilmektedir.

Kurumumuzda her program ve engel gruplarının özelliklerine yönelik bireysel eğitim ve seanslı grup odalarımızın yanı sıra;

Duyu Bütünleme Odası

Uzay Terapi Salonu

Beden Eğitimi , Jimnastik (Spor Salonu)

Kondisyon Salonu

Hidroterapi Salonu

İşlik ve Atölyelerimiz

Disko (Ritim ve Müzik Odası)

Fotoğraf Atölyesi

Basketbol ve Voleybol gibi grup oyunlarının oynanabileceği kapalı saha

Uygulama ve Hobi Bahçesi gibi öğrencilerimizin el-göz koordinasyonu ve el becerilerini, öz bakım ve sosyal  yaşam becerilerini destekleyici, tamamlayıcı fiziksel donanımlar mevcuttur.

 

BU EĞİTİMLER SIRASINDA VAZGEÇİLMEZLERİMİZ

Bilişsel Becerilere Hazırlık

Eşleme – Taklit ve Yönerge Takip Becerileri

El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu

Öz-bakım ve Günlük Yaşam Becerileri

Sosyal Hayat ve Toplumsal Uyum Becerileri

Türkçe – Matematik ve Okuma Yazma Becerileri

Dil, Konuşma ve Alternatif  İletişim Becerileri

Alıcı Dil – ifade Edici Dil Becerileri

Motor, Oyun ve Müzik Becerileri

İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler

Proprioseptif-Taktil-Vestibuler Sistem ve Psikomotor Beceriler’dir.

Ayrıca öğrencilerimizin temel özel eğitimlerini tamamlaması için;

 • Özbakım Becerileri
 • Toplumsal Uyum
 • Davranış Düzeltme
 • Kavram Geliştirme
 • Dil Gelişimi ve Konuşma
 • Türkçe
 • İletişim Becerileri
 • Serbest ve Konulu Oyunlar
 • Bilgisayar
 • Sanat Eğitimi ve El Becerisi Gelişimi
 • Bağımsız Yaşam Becerileri
 • Beslenme Eğitimi
 • Basit Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri de verilmektedir.

 

ETKİNLİKLERİMİZ

Sosyal Etkinlikler

Zihinsel yetersiz çocuklarımızın daha geniş çevreye açılabilmeleri, toplum içerisinde olumlu davranış kalıpları kazanabilmeleri ve anlamlı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla; eğitici geziler (müzeler, çarşı, pazar, tiyatro, sinema, alış-veriş merkezleri vb.) piknikler, gençlik kampları gibi sosyal etkinliklerin düzenlenmesine büyük önem verilmektedir.

 

PROJELERİMİZ

Merkezimizde çoğunlukla öğrencilere ve öğretmenlere yönelik olmak üzere iki tür proje uygulanmaktadır. Bunların bir kısmı devam etmektedir, bir kısmı da tamamlanan projelerdir.

Bu projeler İlimizde yaşayan tüm engellilere yönelik olup, isteyen engellilerimiz veya engelli yakını projelere, uygun şartları taşımaları kaydı ile çocuğunu ya da yakınını kayıt ettirebilmektedir.

1. Öğrencilere Yönelik Projeler

Dezavantajlı kesim içerisinde bulunan engellilerin yaşam kalitesini arttıran, toplumla bütünleşmelerini sağlayan, el ve iş becerilerini geliştirip, istihdam edilebilirliklerini arttıran projeler olup tüm engel gruplarımız doğrudan faydalanabilmektedirler.

2. Öğretmenlere Yönelik Projeler

Özel eğitim alanında çalışmakta olan uzman ve öğretmenlerimize eğitim seminerleri düzenlemeye yönelik olarak uygulanan projelerdir.

Devam Etmekte Olan Projelerimiz

1. ZİÇEV Fotoğraf Atölyesi Projesi

Projemizin amacı Zihinsel engelli 12 bireye fotoğraf çekme teknik ve yöntemlerini öğreterek,  bir işte çalışabilecek zaruri becerileri kazandırıp, istihdam edilebilirliklerini arttırmaktır. Projemize Süleymanpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ortak olarak, Tekirdağ Fotoğrafçılar Derneği (TEFOD) iştirakçi olarak katılmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Projede zihin engelli çocuklar başta İlimiz Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Nevşehir (Kapadokya), Bursa ve Eskişehir illerinin tarihi ve kültürel yerlerini fotoğraflayacak olup, Proje 01/09/2015 – 31/05/2016 tarihleri arasında yürütülecektir.

2. Keçe Aksesuarları Projesi

Amacı, İlimizde yaşayan zihinsel engelli bireylerin “Keçe Aksesuarları Yapımı”   konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır. İŞKUR tarafından desteklenen projede zihinsel engelli öğrenciler keçe malzemesinden hediyelik süs eşyaları yapmakta olup,  proje 15/12/2015 – 26/05/2016 tarihleri arasında yürütülecektir.

Tamamlanan Projelerimiz

1. Engelimin Bilincindeyim, Üretimin İçindeyim İsimli Seramik Atölyesi Projesi

Amacı zihinsel engelli bireyler için seramik atölyesi kurup seramik çamurundan süs eşyaları yapmalarını sağlamaktır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz sonucunda zihinsel engelli öğrencilerimizin yaptığı seramik süs eşyaları Tuğlalı Park’ta açılan stantta Tekirdağ halkımızın beğenisine sunulmuştur.

2. Erken Yaşta Güvenilir Değerlendirme Demek, Sağlıklı Nesiller Demek

Projemiz ile risk altındaki gelişimsel geriliği olan çocukları erken dönemde tanıyıp değerlendirme ve müdahaleye yönelik işlemlerin başlatılması amacıyla “Çocuk Değerlendirme Testleri” sertifikasyon eğitim programı düzenlenmiştir.

Trakya Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen projede, öğretmenler Çocuk Değerlendirme Testlerini kullanabilme konusunda uygulama eğitimi almışlar, başarılı olanlar sertifikaları verilmiştir.. Bu projeye Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu ve Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğretmenleri de katılmışlardır.

3. Öğretmenler Öğreniyor, Otizmin Sırrı Çözülüyor

Detaylı bilgi için: http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/U2UDQDcK9crXBz3-FjXDQ2/?v=2&s=15804&b= 0&isH=1 

 

İLETİŞİM

Adres Müjgan Kalelioğlu Cad. Hürriyet Mah. No:22 Dereağzı Mevkii, Tekirdağ
Telefon 0282-293-11-02
Faks 0282-293-11-86
e-posta tekirdag@zicev.org.tr