Günümüzde “politika” sadece siyasi otoriteler arasında yapılan tartışmalardan  ibaret bir kavram olmaktan çıkmış ve gelişmiş ülkelerde “politika geliştirme” konusu sivil toplumun en önemli öncelikleri arasına girmiştir. Bu anlamda ZİÇEV, uzun yıllardır alanda faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan bir Vakıf olarak, dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimlerin farkındadır. Geleceğe yönelik vizyonunu, temsil ettiği hedef kitlenin sorun ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek ve bu alanda geliştirilmesi gereken politikalara katkıda bulunmak üzerine kurgulamaktadır. ZİÇEV’in proje geliştirme ve uygulama politikası da bu kurgunun önemli bir parçasıdır.

Vakfımız, sunduğu hizmetlerin tamamlayıcı bir parçası olarak ulusal ve uluslararası kaynaklarca finanse edilen bir çok projeye imza atmaktadır. Projelerimizi genel olarak yedi başlık altında gruplandırmak mümkündür.

  • Mesleki beceri kazandırma projeleri
  • Aile destek, eğitim ve yönlendirme projeleri
  • Sosyalleşme ve toplumla bütünleştirme amaçlı kültürel ve sanatsal faaliyet tabanlı projeler
  • Spor etkinlikleri ve kaynaştırma projeleri
  • Fiziksel kapasite artırma/geliştirme projeleri
  • Fiziki kapasite ve altyapı geliştirme projeleri
  • Araştırma ve politika geliştirme projeleri

Projelerimize dair daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Devam Eden Projelerimiz

Tamamlanan Projelerimiz