Proje ile ZİÇEV Ankara- Gölbaşı yerleşkesine teknoloji temelli mesleki eğitim laboratuvarı kurulacak ve zihinsel engelli bireylere, öne çıkan sektörlerde arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile mesleki eğitimler verilecek, istihdam olanakları sağlanacaktır. Kurulacak laboratuvarda ayrıca, zihinsel engelli bireylerin dijital becerilerini geliştirmeleri de sağlanacaktır. Projenin destekleyici kurumları Ankara Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gazi Üniversitesi’dir. 2018 Eylül ayında başlayan Proje, 2019 Eylül ayında tamamlanacaktır.

Temel Proje Faaliyetleri:

  1. Gölbaşı İlçesi Sektör Analizi
  2. Zihinsel Engelli Bireyler için Arttırılmış Gerçeklik ile Mesleki Eğitim ve Dijital Yetenekler Kazandırma Uygulamaları Yazılımı ve Eğitim programları Geliştirme ve Uygulama
  3. Eğitici Eğitim Programı Tasarlama ve Pilot Eğitimler
  4. Zihinsel Engelli Bireyler İçin Teknoloji Temelli Mesleki Eğitim Laboratuvarı Kurulması
  5. 5.Değerlendirme ve Eğitim Destek Hizmetleri Biriminin Fiziki ve Teknik Altyapısının ve Hizmet Kalitesinin Artırılması
  6. Farkındalık ve Yaygınlaştırma

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki proje facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://www.facebook.com/teknolojitemellimeslekiegitim/