Zihinsel Engelli Gençlerde Duygulanımı Artırmaya Yönelik Oyunlar (GIAff4ID) Projesinin üçüncü ulusötesi toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Zihinsel Engelli Gençlerde Duygulanımı Artırmaya Yönelik Oyunlar Projesi (GIAFF4ID) projesinin 3. Ulus ötesi Yönetim Toplantısı 27-28 Şubat 2024’te ZİÇEV’in ev sahipliğinde ZİÇEV İstanbul Şubesinde gerçekleşti.

Proje toplantısına ZİÇEV’in yanısıra, diğer proje ortakları NART (Bulgaristan), Open Europe (İspanya), EASPD (Belçika), EILD (Yunanistan) ve CRES (İtalya) proje ekibinde yer alan temsilcileriyle katıldı. Toplantıda, farklı yeteneklere ve öğrenme ihtiyaçlarına hitap eden ve yüksek kaliteli eğitim sağlayan oyun tabanlı öğrenmenin önemi vurgulandı. Bunun yanı sıra proje ortakları, zihinsel engelli gençler için cinsel eğitimi desteklemek üzere yürüttükleri faaliyetler kapsamında geliştirdikleri oyun taslaklarını birbirleriyle paylaşarak geri bildirimler sağladı.

İşbirliğine dayalı bu proje kapsamında geliştirilen oyunların hem eğlenceli hem de eğitici olması amaçlanıyor. Önümüzdeki aylarda ortaklar, tüm oyunların alınan geri bildirimler kapsamında güncellenmesi, laboratuvar çalışmalarıyla test edilmesi ve tüm oyunların bir araya geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecekler.