Heller Sendromu

Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu), normal bir gelişim dönemi izleyen ilk iki yıl sonrasında, kazanılmış becerilerin kaybına eşlik eden sosyal, iletişimsel ve davranışsal anormalliklerle seyreden yaygın gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıkla iligili bilgilere aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

     Makaleler