Otistik Çocukların Sayısında Son Yıllarda Büyük Artış Var(Makale-3)

bilgiler-otizm-bilgi_zaman

Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar

Amerikan Psikiyatri Birliği verilerine göre son yıllarda otistik belirtiler gösteren çocuk sayısında önemli oranda artış gözleniyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar, Amerikan Psikiyatri Birliği verilerine göre, son yıllarda otistik çocuk sayısında önemli oranda artış gözlendiğini söyledi. Otizmin kişinin dış dünyayı algılamasını zorlaştıran ve öğrendiği bilgileri kullanmasını engelleyen gelişimsel bozukluk olduğunu belirten Prof. Dr. İftar, bunun, beyin ve merkezi sinir sisteminin yapısındaki çeşitli bozukluklardan kaynaklandığının tahmin edildiğini ifade etti. İftar, otistik özellikler görülen çocuklarda “göz göze gelmekten kaçınma, çevresindeki olaylara tepkisiz kalma, tek başına olmayı tercih etme ve duygularını paylaşmama gibi davranış bozukluklarının gözlemlendiğini anlattı. Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar, gelişimsel bozuklukları olan bazı çocukların konuşma becerisini hayatları boyunca hiç geliştiremediklerine işaret ederek, şöyle konuştu: “Beyindeki işlev bozukluklarına bağlı olduğu bilinen otizm hastalığının kesin tedavisi henüz tespit edilmedi. Otistik çocuklarda, sürekli ellerini sallama ve çırpma, zıplama, anlamsız sesler çıkarma gibi davranış bozukluğu belirtilerine rastlanıyor. Üç yaşın altındaki ve hâlâ konuşamayan çocuklarda bu tür bozukluklar gözlenirse anne-babalar otizmden şüphelenerek, bir nöroloji uzmanından yardım istemelidir.

Otistik çocukların sadece özel eğitimle topluma kazandırılabileceğini belirten İftar, tedavide erken tanıda bulunulamaması sonucunda Türkiye’de otistik çocukların yarısının hiç konuşamadığına işaret ederek, “Özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde çeşitli nedenlerle sıkıntılar yaşanıyor ve bu çocukların sadece yüzde 15’ine eğitim verilebiliyor.” dedi.

İftar, son 5 yıl içinde otistik çocukların tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Amerikan Psikiyatri Birliği verilerine göre, son yıllarda otistik belirtiler gösteren çocuk sayısında önemli oranda artış gözleniyor. Araştırma yöntemlerindeki gelişmeler ve çevresel etkilerden kaynaklanan artışlar nedeniyle 500 çocukta 1 rastlanan otistik belirtiler, 150’de 1 oranına yükseldi. Gelişimsel bozuklukların son araştırmalarda genetik etkenlerden kaynaklanabileceği yönünde önemli bulgular elde edildiğine işaret eden İftar, insan vücudundaki 7. kromozomun otizme neden olabileceği üzerinde durulduğunu ifade etti. İftar, “Forest Gump, Rain Man filmlerindeki üstün zekaya sahip otistiklerin ender rastlanan durumlar olduğunu belirterek, otistik bozuklukları olanların büyük kısmının zeka düzeylerinde önemli gerilikler saptandığını söyledi.

Otistiklerin davranış bozuklukları nedeniyle toplum tarafından “tuhaf’’ karşılandığını belirten İftar, düzenli özel eğitimin sosyal yaşama uyum için şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak