Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(Makale-1)

Özgün Davranışlar İçin Önerilen Sınıf İçi Yönlendirmeler

İrfan Göksu-Tamer Çevik: “Özel Eğitime Giriş” Adana-2004 adlı eserin Hiperaktivite ile ilgili bölümüdür.

1- Bir planı takip etmekte güçlük (büyük şevkle başlayıp devam ettirememe)

 • Geniş kapsamlı konuları, anlaşılabilir küçük parçalara ayırın.
 • Öğrenciyle birlikte bir sorgulama yöntemi kullanın; bunu yapabilmesi için neye gereksinimi olduğunu sorun.
 • Elde edilebilir amaca ulaşıncaya dek bu soruyu sormaya devam edin.
 • Her bir basamağı başarıp geçebilmesi için gerekli zaman sınırını açıkça belirleyin (öğrencinin gidişatını sıklıkla izleyin).

2- Özgün görevleri tamamlamada, sıralama ve basamakları tamamlamada güçlük (örneğin bir kitabın özetini çıkarma, paragraf düzenleme v.s)

 • Görevi elverişli ve çalışabilir parçalara ayırın.
 • Görevleri nasıl tamamlayacağına ve basamaklara ayıracağına dair örnek verin

3- Bir aktivite veya ödevi tamamlamadan diğerine geçme

 • Tamamlanmış bir işin ne demek olduğunu açıklayın (Matematik çalışman altı problemi eksiksiz ve doğru yaptığında bitecek, bunu bitirmeden diğerine başlama)

4- Verilen yönergeleri izlemede güçlük

 • Yönergeleri vermeden önce öğrencilerin dikkatini çekin, uyarıcı ipuçları verin, sözel yönergeleri yazılı olarak yazın.
 • Bir seferde tek yönerge verin, yönergeyi söyledikten sonra anlayıp anlamadıklarını kontrol için öğrencilere söylediğinizi tekrarlatın.

5- Önem sırasına koymada güçlük (Az önemliden çok önemliye)

 • Ödev ve görevleri öncelik sırasına koyun.
 • Öğrenciye yardımcı olacak bir model veya örnek gösterin, örneğin pano yapın ve sık sık ona bakmasını hatırlatın

6- Zaman içinde dikkatini vermesinde ve sürdürmesinde azalma

 • Ödevin büyüklüğünü azaltın, miktardan çok kalitesine dikkat edin
 • Pozitif pekiştireçlerin sıklığını artırın, doğru yaptığı zamanları övücü sözlerle ona belirtin.

7- Ödevleri tamamlamada güçlük

 • Her bir ödevi tamamlamak için gerekli bütün basamakları tanımlayın ve/veya listeleyin.
 • Ödevleri yeterli zamansal bölümlere ayırın.
 • Ödevin tamamlanıp tamamlanmadığını sık kontrol edin.
 • Her bir konuda ona yardımcı olacak çalışma arkadaşı belirleyin.

8- Bellek gerektiren görevlerde güçlük

 • Yönergelerin söylenerek, yazılarak, gösterilerek ve yaptırılarak verilmesi. Konuyu hatırlaması için alçak sesle ipucu verin.
 • Çalışma yönergesi olarak bellek yöntemleri kullanın (hatırlatıcı ipuçları, görselleştirme, okuduğunu kendi kendine anlatması)

9- Test almada güçlük

 • Test için ek zaman verin. Test teknikleri öğretin, ve test yerine sözlü sınavları tercih edin.
 • Açık, okunabilir ve karışık olmayan test formları kullanın. Cevap formunda sorular arasında uygun boşluk bırakın. Mümkünse her sorunun karşısına gelen şıkları koyu veya açık boyalı cevap formu kullanın.

10- Sözel olmayan uyaranları anlayamama (vücut dilini yanlış yorumlama v.s)

 • Sözel olmayan ipuçlarının ne anlama geldiğini öğretin (susma işaretinin ne anlama geldiğini açıklayın)
 • Yazılmış metinlerde kafasının karışması (paragrafın ana fikrini çıkarmada güçlük, küçük ayrıntılara daha fazla dikkat harcama)
 • Okunan metnin ana fikrinin altını çizmesi veya asetatla boyayıp, sonra çizili yerlerin deftere yazılmasını sağlayın.
 • Okunan metnin önemli noktalarının taslağını çıkarın (öğretmen yapacak).
 • Ana hat, ana fikir, detay kavramlarını öğretin.
 • Metnin veya bölümün kasede almasını sağlayın.

11- Yazılmış metinlerde kafasının karışması (paragrafın ana fikrini çıkarmada güçlük, küçük ayrıntılara daha fazla dikkat harcama)

 • Öğrencilere sunulan dersin yazılı metinini verin.
 • Öğrenciler dersin kopyalarını arkadaşlarına dağıtması ve kendi notlarıyla arkadaşlarının tuttuğu notları karşılaştırmasının sağlayın.
 • Önemli bilgileri gösteren görsel ve işitsel çatısını çıkarın.
 • Teyp kaydı kullanımını yüreklendirin.
 • Anahtar kelimeleri öğretin ve vurgulayın (sonraki…. , en önemli noktası….. v.s)

12- Görev veya aktivitelerde dikkati sürdürmede güçlük (dış uyaranlarla dikkatin kolayca dağılması)

 • Dikkatini ödüllendirin. Görevleri küçük parçalara bölün, zamanında bitirdiğinde ödüllendirin.
 • Mümkünse kulaklık, kabin, sessiz yer sağlayın.

13- Dağınıklık, dikkatsizlik

 • Düzenleme becerilerini öğretin. Öğrencinin gerekli malzemelerini ve ödevlerinin gösteren günlük, haftalık, aylık tablolar hazırlayın. Dağınıklığı azaltmada ödevleri verme ve geri almada, her bir öğrenci için uygun yöntemler belirleyin
 • Defter kontrolü ve uygun sayfa düzeni varsa ödüllendirin.
 • Anlaşılır çalışma tabloları ve yazılı bilgilendirme sağlayın.
 • Günlük rutinleri belirleyin, öğrencinin yapmasını istediğiniz şeyler için model oluşturun (örnek gösterin.)
 • Düzenlemede yardım edecek bir arkadaş ile eşleştirin.
 • Öğrencinin malzemelerinin belirli yerlere koymasını sağlayın (örneğin kalemlerini kalem kutusuna koymasını sağlayın)
 • İstediğiniz davranışları sık sık hatırlatın.

14- Kötü el yazısı

 • Mümkünse bilgisayar ve daktilo kullanmasına müsaade edin
 • Yazısı okunaksızsa, ödevleri kasete okusun veya sözlü bildirsin.
 • El yazısı için cezalandırmayın, kullandığı herhangi yöntemi kabul edin.
 • Kalemin tutulacak kısmının plastik olmasına izin verin

15- Elle yazarken zorluk çekme (örneğin elle yazarken yorulma vs)

 • Kısa ödevler verin
 • Ödevlerini yapmada alternatif modeller oluşturun (teybe kaydetme, sözlü anlatma, daktilo ile yazma vs)
 • Kalemin tutulacak kısmının plastik olmasına izin verin

16- Çalışma alışkanlığının yetersiz olması

 • Çalışma alanlarına özgün okuma, not alma, ana fikirlerini, çerçevesini çıkarmak için çalışma yöntemleri gösterin.

17- Yetersiz kendini değerlendirme

 • Ağzından çıkanı kulağının duyması için yöntemler (dur-bak-dinle)
 • İşini bitirip dinlendikten sonra, yazdığını tekrar kontrol etmesini sağlayın

18- Yazı yazmada yavaşlık veya üretken olamama (10 dakikalık yazının saatlerce sürmesi)

 • Görevi tamamlamada alternatif yöntemler kullanmasına izin verin (daha az yazı yazmasını gerektiren sözlü sunum, bant kaydı, görsel sunu, grafikler, harita ve resimler vs)
 • Yazmak için alternatif metotlar kullanmasına izin verin (daktilo, bilgisayar, yazıcı vs)

19- Belirgin dikkatsizlik (başarısızlık, hayalci, orada yokmuş gibi davranma)

 • Yönergeleri vermeden önce dikkatini çekin (nasıl dikkat edeceğini anlatın. Ben konuşurken bana bak, konuşurken gözlerime bak). Yönergeleri tekrarlamasını isteyin.
 • Öğrencinin derse aktif katılımını sağlayın (etkileşimli katılım vs).

20- Sessiz çalışmada güçlük, dersi bölmeden sürdürmede güçlük

 • Çocuğu öğretmene yakın oturtun.
 • Uygun davranışları ödüllendirin (başarılarını kaçırmayın)
 • Uygunsa çalışma kabinleri kullanın.

21- Uygunsuz, dikkat çekici davranışlarda bulunma (sesli konuşma, abartılı davranışlar, çocuklara sürekli “ama” deme, dürtükleme, diğer çocuklarla dalga geçme)

 • Birinin dikkatinin nasıl çekilebileceğini öğretin.
 • Uygun davranışlarını yakalayın ve pekiştirin.

22- Sıklıkla aşırı konuşma

 • El işaretlerini öğretin ve konuşup konuşmayacağını el işaretleriyle ifade edin.
 • Duyduğunda emin olun ve dinlemesini pekiştirin.

23- Geçiş yapmada güçlük (aktiviteden aktiviteye, sınıftan sınıfa); kalemini bulmada aşırı zaman harcar, vazgeçer, bir önceki işi bırakmayı reddeder, değişiklik sırasında ajite gözükür.

 • Çocuğu geçişlere hazırlayın, geçişin ne zaman olacağı konusunda (şimdi bu işi tamamlıyoruz, bundan sonra ……) ve geçiş için gerekli olanlar hakkında detaylı bilgi verin.
 • Rutin bir iş için gerekli malzemeyi belirleyip söyleyip gösterin. Her görevi tamamlaması için gerekli basamakları listeleyin.
 • Bütün malzemeleri için özgün yerler belirleyin (kalemi kalem kutusuna, defterler sıraya)
 • Düzenli bir arkadaşından yardım almasını sağlayın.

24- Gerekli yerlerde sabit kalamama

 • Kalkıp dolaşması için fırsatlar verin (tahtayı sildirme)

25- Elleri ayakları kıpır kıpır olma, kıvranma veya oturduğu yerde objelerle oynama

 • Görevleri küçük küçük bölümlere ayırın, başarıları için olumlu pekiştireçler kullanın.(Bu davranışlar sıklıkla engellenme ve hayal kırıklığı sonucu olur)
 • Alternatif hareketlere izin verin.

26- Soru tamamlanmadan cevap yapıştırma, diğerlerinin cevaplarına müdahale etme veya araya girme.

 • Öğrencinin davranışlarını yakından takip ve kontrolü için öğretmene yakın oturtun.
 • İstediğiniz davranışları belirleyin (ona beklediğiniz davranışlarını anlatın)

27- Zor durumlarda ve yarış durumlarda huzursuzluk, hırçınlık, sıkıntı (atletizm veya akademik)

 • Olayı birey için yarışmadan ziyade eğlenceli hale getirme
 • Zamana karşı yarışmalardan çok, takım ve sınıf çalışmalarına ve birlikte çalışmaya yöneltme.

28- Takım veya büyük grup çalışmalarında uygunsuz davranışlar (sırasını bekleyememe)

 • Sorumluluk gerektiren işler (takım kaptanlığı, topların dağıtımı ve bakımı, puan yazma gibi) ve lider rolü verin.
 • Öğrencinin öğretmene yakın olmasını sağlayın.

29- Olası sonuçlarını dikkate almadan fiziksel tehlikesi olan eylemlere sıklıkla girme.

 • Tehlikeli durumları sezip ilerisi için plan kurun
 • Dur-bak-dinle uygulayın.
 • Sorumluluk sahibi arkadaşıyla eşleştirin (bıkkınlık gelmesin diye arkadaşlarını değiştirin)

30- Erişkinlerle kötü etkileşim. Otoriteyi reddetme, bir şeyi yapmada inatlaşma.

 • Olumlu dikkati sağlayın.
 • Uygunsuz davranışları konusunda bireysel olarak görüşün (yapıyor olduğun şey budur, bunu elde etmek tarzın şöyledir……)

31- Kendini sık eleştirme, yetersiz kişisel bakım ve postür, kendisi ve başkaları hakkında olumsuz yorumlar, düşük kendilik algısı

 • Başarı için yapılandırın.
 • Kişinin kendini izlemesini öğretin, düzelmeleri pekiştirin, kendini sorgulayıcı yöntemler öğretin (Ben ne yapıyorum, yaptığım şey başkalarını nasıl etkileyecek?)
 • Güçlü olduğu yönleri göstermesi için fırsat tanıyın.
 • Olumlu tanınmasını sağlayın.

32- Yapılandırılmamış zamanları kullanmada güçlük (teneffüs, koridor, kütüphane, yemek odası yerlerde nasıl davranması gerektiği)

 • Planlanmamış aktivitelerde belirli amaçlar belirleyin (kütüphaneye gitmenin amacı) .
 • Grup oyunlarına katılımını yüreklendirin.

33- Evdeki veya okuldaki aktiviteleri için gerekli eşyaları kaybetme (örneğin kalem, kitap, önceki ödevler)

 • Düzenli olmasına yardım edin. Sıklıkla defterlerini kontrol edin, her nesnenin olması gereken yerde olmasını sağlayın.
 • Düzenliliğini pekiştirin.

34- Zamanı kötü kullanma (oturma)

 • Hatırlatıcı ipuçlarını öğretin (omzuna nazikçe dokunun, el işaretleri vs.)
 • Dikkat eden kişinin nasıl göründüğünü anlatın (sen dikkat ettiğinde şöyle…. gözüküyorsun)
 • Küçük bir iş için yeterli zaman verin, kesin tamamladıktan sonra olumlu tarzda pekiştirin.
 • Kendini gözlemesi için anlaşma, zamanlayıcı kullanın.
 • * Bu makale, hiçbir düzenleme yapılmadan, yazıldığı şekilde alıntılanmıştır. ZİÇEV, yazı içeriğinde bulunabilecek rahatsızlık verici kelime ve ifadelerden sorumlu değildir.