28 Mart 2009: ZİÇEV Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2009 günü, Vakıf Genel Merkezinde yapıldı.

Yoklama ve Saygı Duruşunun ardından Genel Başkan Ülay Karakoç bir açış konuşması yaptı. Vakfın en üst yetkili organı olan Kurul üyelerine hoş geldiniz dedi ve son dönem yaşanan sorunları, yanı sıra olumlu ve mutlu gelişmeleri kısaca özetledi.

Yönetim Kurulunun Başkanlık Divanı önerisi oybirliğiyle kabul edilerek Divan Başkanlığına Birol Kansoy, yazmanlıklara Mediha Ellialtıoğlu ve Günseli Tatar seçildiler.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Sekreter Müge Konor, Mali Raporlar Genel Koordinatör Hasan İ. Cengiz ve Denetleme Raporu Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Erol Mahmutoğlu tarafından okundu.

Divan Başkanı Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu ayrı ayrı oylamaya sundu. Her iki kurul da oybirliğiyle aklandı.

Vakıf Resmi Senedinin 5. Maddesi uyarınca, çeşitli nedenlerle eksilen Genel Kurul üyelerinin yerine Yönetim Kurulunun yeni üye önerilerini, Divan Başkanı Genel Kurulun onayına sundu ve listenin tamamı oybirliğiyle kabul edildi.

Çoğunluğu Vakıf şubelerinde gerek kurucu olan, gerekse şube yönetim kurullarında aktif olarak gönüllü hizmet veren, uzun yıllar, zihinsel yetersiz çocukların eğitimi ve mutluluğu için özveriyle çalışan yeni Genel Kurul üyelerinin adları ve hizmet verdikleri iller aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır:

Asiye Cevizdal (Antalya), Nebahat Özer (Bolu), Urfi Atalay (Elazığ), Ahmet Dinç (Elazığ), Ayça Tokatlıoğlu (İzmir), Fahrettin Şanal (Konya), Güler Öz (Niksar), Nezahat Geçkin (Samsun), Rukiye Güneş (Tekirdağ), Birol Kansoy (Tekirdağ), Mehmet Erol Mahmutoğlu (Ankara), Hasan Dağ (Kayseri), Günseli Tatar (Ankara), Zeynep Tüzün (Adana), Beyhan Alper (İstanbul), Lale Sarısoy (Ankara), Eftal Erdemir (Manisa), Gülten İşcan (Tarsus).

Daha sonra Vakıf Resmi Senedi gereği üç yılda bir yapılan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı. Seçim sonuçlarına göre; Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine

1–Ülay Karakoç

2–Ayla Tan

3–Müge Konor

4–Ayten Timuroğlu

5–Gülçin Karatekelioğlu

6–H. İnci Cengiz

7–Günseli Tatar

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise,

1–Aynur Dankaz

2–Lale Sarısoy

3–Tülay Sözen

4 – Nevin Dirik

5 – Zeynep Gürkan

6 – Metin KAZANCI

7–Memnune Uzun

seçildiler.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklerine

1–M. Erol Mahmutoğlu

2–Hasan Dağ

3–Birol Kansoy

Yedek Üyeliklerine ise,

1–Yücel DİRİK

2–Taner GÜREL

seçildiler.

ZİÇEV Danışma Kurulu, konularında uzman olan kişilerden oluşan, Vakfın daha ileriye gitmesi, gelişmesi ve kurumsallaşması yönünde projeler üreten, Yönetim Kurulunun, uzman görüşüne ihtiyaç duyduğu konularda fikir ve önerileriyle destek veren ve gönüllü çalışan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun oybirliğiyle Danışma Kurulu Üyeliklerine Birol Kansoy(Hukuk), Tanay Saranlı (Mimari), Umut Ulvi Canik (Hukuk), Cahit Korkmaz (Mali konular),Uluç Saranlı (e-Teknoloji) seçildiler.

Genel Kurul tarafından yeni seçilen Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alım-satımı yetkisi verildikten sonra dilek ve temennilere geçildi.

Nevin Dirik söz alarak Yönetim Kuruluna çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Rukiye Güneş, Makbule Ölçen’in ülkemize yaptığı büyük hizmetleri dile getirerek, zihinsel yetersizlere hizmetteki öncülüğü için şükranını ifade etti.

Vakfın kurucusu Onursal Başkan Makbule Ölçen söz aldı ve Yönetim Kurulunu kutlayarak, ZİÇEV’in bugünlere gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emek veren herkese teşekkür etti.

ZİÇEV Olağan Genel Kurul Toplantısı, sevgi, saygı, dostluk duygularıyla ve Vakfımıza yaraşır bir düzen içinde gerçekleştirildi.

Genel Kuruldan sonra toplanan ve kendi arasında işbölümü yapan yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı:

  • Genel Başkan: Ülay Karakoç
  • Genel Başkan Yrd.: Ayla Tan
  • Genel Sekreter: Müge Konor
  • Genel Sayman: Ayten Timuroğlu
  • Üye: Gülçin Karatekelioğlu
  • Üye: H. İnci Cengiz
  • Üye: Günseli Tatar

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.