20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun

Çocuk Hakları, kanunen veya ahlaken dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu hakları ifade etmektedir. Bu kavram çocuğun eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel – psikolojik – cinsel sömürüye karşı korunması gibi birçok temel hakları bünyesinde barındıran evrensel bir kavramdır.

1989 yılında neredeyse tüm ülkeler tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS), çocukların haklarını güvence altına almayı amaçlayan ve uluslararası insan haklarını kapsayan ilk araçtır.

Sözleşmeyi kabul eden ülkelerin, sözleşme kurallarını uygulanıp uygulanmadıkları Çocuk Hakları Komitesi tarafından incelenmektedir. Bu komite 18 bağımsız uzmandan oluşmaktadır.

Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır (Madde 1, ÇHS)

Çocukların hakları, yetişkin bireyler ve hükümetler tarafından koruma altına alınmalıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,

Ayrım Gözetmemek; dünya üzerindeki tüm çocuklar için din, dil, cinsiyet, etnik köken, ekonomik durum vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuğu kapsamak,

Çocuğun Üstün Yararını Öncelik Kabul Etme; çocuğa dair alınan her kararda öncelik çocuğun üstün yararını gözetmek,

Çocuğun Yaşamını ve Gelişimini Sürdürmesini Sağlama; çocuğun doğuştan sahip olduğu yaşama hakkını koruma, gelişimlerini ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için fırsat vermek,

Katılım Sağlamalarına Olanak Verme; çocuğu etkileyecek kararları alırken çocuğa danışmak, düşüncelerini ifade etmesine fırsat vermek,

olmak üzere 4 temel yol gösterici ilkeden oluşmaktadır.

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi incelemek için tıklayınız.