18-20 Ocak 2010: ZİÇEV Şubeler Arası Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Vakfımızın Şube Yönetim Kurulu Başkanları ve bazı üyeleriyle, ZİÇEV kuruluşu olan Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları’nın müdürleri, 18-20 Ocak 2010 günlerinde Ankara-Genel Merkez’de buluştular.

Toplantının ana gündemi, Vakfımızın kurumlaşma çalışmaları çerçevesinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının tartışmaya açılması, bu yeni gelişmeler doğrultusunda, Vakfın bütünüyle ve şubelerin tek tek masaya yatırılarak mali ve eğitim yönlerinden incelenmeleri, sorunlara çözüm getirilmesi idi.

Toplantı, Genel Başkan Ülay Karakoç’un, kısa bir açıklaması ve toplantının verimli geçmesi dileğiyle başladı.

ZİÇEV Genel Koordinatörü ve Kurucu Temsilcisi Hasan İffet Cengiz mali ve idari yönden, Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü N. Tomris Miser ise, eğitim ve sorunları açısından katılımcıları ayrıntılı olarak bilgilendirdiler.

Sırayla, her Şubenin Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi ile o Şubenin Kurum Müdürü söz alarak uygulamadaki genel sorunlarını aktardılar. Her konu katılımcılar arasında tartışıldı.

Daha sonra Yönetim Kurulu, Şube yönetimleriyle, Genel Koordinatör- Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür de Kurum müdürleriyle tek tek görüşerek yerel bazdaki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar.

Açıklama ve tartışmalardan, Vakfımızın, ”tam gün eğitim” ilkesinden ödün vermemesi nedeniyle, en başta gelen problemin mali dar boğaz olduğu sonucuna varıldı. Çünkü Devletimizin, ayda 10 seans eğitim giderini karşılaması karşılığında, Vakfımız Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarında tam gün eğitim (ayda 140 saat), bütün maddi olanaksızlıklara göğüs gerilerek devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Sevgili özel çocuk ve gençlerimizin bu olanaktan yararlanmaya devam edebilmeleri için, tek çözüm hayırseverlerimizin desteği olacaktır.

Çok ağır bir sorumluluk ve mesai gerektiren gönüllü çalışmalar için yeni gönüllülerin katılımının gitgide azalıyor olması, önemli sorunların bir diğeri idi.

Üç gün boyunca çok yoğun olarak sürdürülen toplantı, beklentinin de ötesinde verimli geçti ve değerlendirilmeye alınacak öneriler saptandı.

Milli Eğitim Bakanlığına geçiş ve yeni yapılanma sürecinde, baş edilmesi gereken pek çok sorun olmasına rağmen, kışın bu soğuk günlerinde, ZİÇEV Ailesinin bir araya gelmesi ve özlem gidermesi kalplerimizi ısıttı.

Yüce gönüllü Türk halkı; siz duyarlı vatandaşlarımızı, hayırseverlerimizin küçük katkılarını bir araya getirerek büyük yaraları sarmaya çalıştığımız, https://www.zicev.org.tr/gonul-uyeligi adresinden kolayca ulaşabileceğiniz “Gönül Üyeliği ve Eğitim Bursu Programı”na katılmaya ve minnet duyduğumuz üyelerimizi de yakınlarını davet etmeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.