Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu)(Makale)

Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı Her türlü öneri görüş ve sorularınız için: ekanbas@mynet.com Heller Sendromu, çocukluğun dezintegrif bozukluğu ya da dezintegratif psikoz olarak da bilinmektedir. Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu), normal bir gelişim dönemi izleyen ilk 2 yıl …

Heller Sendromu

Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu), normal bir gelişim dönemi izleyen ilk iki yıl sonrasında, kazanılmış becerilerin kaybına eşlik eden sosyal, iletişimsel ve davranışsal anormalliklerle seyreden yaygın gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıkla iligili bilgilere aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz.     …

Frajil-X Sendromlu Çocuklar(Makale)

Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı e-posta: ekanbas@mynet.com Fiziksel, davranışsal ve zihinsel farklılıklardan oluşan bir grup belirtinin, kişide aynı anda gözlemlenmesine ‘Sendrom’ adı verilmektedir. Frajil-X Sendromu’ndan etkilenen kişiler zihinsel, davranışsal ve fiziksel farklılıklar sergilemektedirler. Frajil-X Sendromu’nun en önemli belirtilerinden …

Frajil-X Sendromu

Frajil-X sendromu , kalıtsal zeka geriliğinin en sık nedeni olması yanında, aynı zamanda en sık görülen tek gen hastalığıdır. Kalıtsal veya kalıtsal olmayan zihinsel gerilik nedenleri dikkate alındığında Down Sendromundan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgilere …

Fenilketonüri(Makale-3)

Fenilketonüri, gıdalarla alınan ve esansiyel bir aminoasit olan fenilalenini tirozine çeviren fenilalenin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok az olması sonucunda ortaya çıkan kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Türkiye’de görülme sıklığı yaklaşık 1/3500 dür. Otozomal resesif ( çekinik ) olarak kalıtım yoluyla …

Fenilketonüri(Makale-2)

Dr. Alper Soysal  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Fenilketonüri nadir görülen kalıtsal metabolik hastalıklardan biridir. Anne ve babasında hastalık yapmayan bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastalığı ile doğmaktadır.Fenilketonüri nadir görülen kalıtsal metabolik hastalıklardan biridir. Anne ve babasında hastalık yapmayan …

Fenilketonüri(Makale-1)

Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı Öneri-görüş ve sorularınız için e-posta: ekanbas@mynet.com Fenilketonüri zihinsel özür yaratan bir kalıtsal metabolik hastalıktır. İlk kez 1934 yılında Asbjörn Fölling (1888-1937) isimli Norveçli bir hekim tarafından zihinsel engelli olan sarışın, mavi gözlü iki …

Fenilketonüri

Fenilketonüri erken teşhiş edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yeni doğan bebeğinizin topuğundan bir damla kan alındığından ve fenilketonuri araştırması yapıldığından emin olunuz. Fenilketonuri ile ilgili bilgilere aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz.     Makaleler Fenilketonüri(Makale-1) Fenilketonüri(Makale-2) Fenilketonüri(Makale-3)

Neden Çocuğum Down Sendromlu?(Makale-3)

Down Sendromunun neden olduğu konusu şu ana kadar açıklığa kavuşmamıştır. Konunun uzmanları Down-sendromu için “tesadüfler sonucu ortaya çıkmaktadır” derler. Down Sendromuna neden olan belirleyici faktörler konusunda, annenin yaşı, radyasyon, troit antibodies, uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi çeşitli tezler ortaya atılmış …

Down Sendromu (Mongolismus, Trizomi 21)(Makale-2)

Yaklaşık 800 canlı bebekte bir görülür.İlk kez 1866’da Langdon, Down sendromu klinik olarak tanımlamıştır. Eskiden tipik yüz görünümü nedeniyle mongolizm diye anılan bu sendrom, bugün bozukluğa yol açan ek 21. kromozom nedeniyle “trizomi 21” olarak adlandırılmaktadır. Vakaların çoğunda(%95) anne ya …