Bibliyografi Grup Çalışması

Engelli çocuğa sahip kadınlarla özyeterlik geliştirme odaklı Bibliyoterapi Grup Çalışması

Bibliyoterapi, insan davranışlarında gözlemlenebilir değişiklikler yaratmak, motivasyonunu güçlendirmek gibi nedenlerle makale, dergi, kitap vb. türde materyallerden yararlanma eylemini içerir. Engelli çocuğa sahip olmanın aileler üzerinde yarattığı moral bozukluğu, stres, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, öz bakım ve diğer süreçlerden birincil düzeyde sorumlu kadınların öz yeterliğine  ilişkin birtakım problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda bibliyoterapi grup çalışması ile kadınların hem var olan sorun ve ihtiyaçları üzerine durmak, hem yalnız olmadıklarını hissettirmek, hem güçlenmelerini sağlamak ve belirlenen materyal aracılığı ile öz yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Engelli çocuğa sahip kadınların öz yeterliğini geliştirmeyi amaçlayan bibliyoterapi grup çalışması, uygulamaya gönüllü olan kadınlarla 5 oturum süresince devam etmesi planlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Dr. Semanur Öztemiz ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden Doç. Dr. Melike Tekindal’ın kurumumuz bünyesinde uygulamaya başladıkları bibliyoterapi oturumlarının ilki, Doç. Dr. Melike Tekindal’ın yaptığı birinci oturum ile 23 Ocak 2020 tarihinde İzmir-ZİÇEV’de gerçekleşmiştir. Daha çok tanışma, ön test, beklentiler ve amaçlar ağırlıklı geçen oturum, etkinlik süresince kadınlar tarafından çok verimli ve heyecan verici nitelikte değerlendirilmiştir. 

Çalışmamıza destek veren değeli hocalarımızın yanında, katılımcı velilerimize de çok teşekkür ederiz.