12 Mart 2011: ZİÇEV’de engelli ailelerine büyük hizmet: “Küçük Adımlar Programı” başladı

0-4 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik bir erken eğitim programı olan”Küçük Adımlar” ZİÇEV Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları’nda başlatıldı. ZİÇEV Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Özel Eğitim Uzmanı Meryem Şahin önderliğinde, ZİÇEV Eğitim uzmanlarına uygulanan yoğun bir eğitim programıyla “Küçük Adımlar Eğitimi”, ilk olarak, pilot bölge olarak seçilen Mersin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde başlatıldı. Mersin’i İzmir, Manisa, Bolu izledi. Ankara ve Elazığ’da devam ettirilecek olan program, çok kısa sürede bütün şubelerimizde uygulamaya konulacak. Anılan illerde 0-4 yaş arası miniklerin kayıtları açıldı.

ZİÇEV Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Meryem Şahin, “Küçük Adımlar Programı, gelişimsel geriliği olan 0-4 yaş grubu çocukların anne-babalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çocuğun ev ortamında eğitilebilmesi için kolayca uygulanabilir ilkeler sunmaktadır. Bu program anne-babanın, çocuklarının en önemli öğretmenleri olduğu görüşünü benimsemektedir.Küçük Adımlar yalnızca öğretim programı açısından değil, aynı zamanda ne, nasıl öğretilmeli konusundaki yaklaşımı açısından da kapsamlıdır. Küçük Adımlar Macquarie Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklar Programı’na dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu, Sidney’deki Macquarie Üniversitesi Down Sendromu Programı çerçevesinde hazırlanmış olan bir program materyalidir. Ancak bu materyal yalnızca down sendromlu çocuklara yönelik değildir. Macquarie Üniversitesi Down Sendromu Programı Avustralya’nın ilk erken eğitim programıdır ve Avustralya içinde ve dışında küçük yaştaki özürlü çocuklarla yürütülen pek çok çalışma üzerinde derin ve kalıcı bir etkisi olmuştur. Beş temel gelişim alanına odaklan programdaki beceri grupları 0-4 yaş diliminde olan becerilerin kazandırılmasında, kurumlarımız eğitimcileri, aile danışmanlığı şeklinde çalışarak önce ailenin ve dolayısıyla çocuğun ilk aylardan itibaren gelişimini ve eğitimini yakından takip edip yönlendirecektir,” dedi. Şahin, Türkiye’de 15 şubesi bulunan ZİÇEV Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumlarının hepsinde ”Küçük Adımlar Programı” eğitimleri ile hizmeti başlatacaklarını vurguladı.

Kamuoyuna duyurulur.