Zihinsel Engelli Gençlerde Duygulanımı Artırmaya Yönelik Oyunlar (GIAff4ID) Projesinin ikinci ulusötesi toplantısı gerçekleşti

Zihinsel Engelli Gençlerde Duygulanımı Artırmaya Yönelik Oyunlar (GIAff4ID) Projesinin ikinci ulusötesi toplantısı 13-14 Temmuz 2023 tarihinde İspanya’da gerçekleşti.

Proje kapsamında ikinci ulusötesi toplantı 13-14 Temmuz 2023 tarihinde İspanya’nın Reus kentinde gerçekleşti. Toplantıya İspanyol ortak Open Europe host etti. Toplantı kapsamında bir araya gelen konsorsiyum ortakları 2. İş paketi ‘’Gençlik çalışanları ve bakıcılar için Engelli Gençlere Cinsel Eğitimin öğretilmesi konusunda Rehberlik Araç Seti’’ faaliyetlerini tartıştılar, projenin sonraki aşamalarına ilişkin faaliyetleri planladılar. Projenin bir sonraki ulusötesi yönetim toplantısı 27-28 Şubat 2024 tarihinde ZİÇEV organizasyonu ile Türkiye’de gerçekleşecek. Toplantının ZİÇEV İstanbul Şubesi’nde yapılmasına karar verildi.

The second transnational meeting of the Games to Increase Affectiveness in Young People with Intellectual Disabilities (GIAff4ID) Project took place in Spain on 13-14 July 2023.

The second transnational meeting within the scope of the project took place in Reus, Spain, on 13-14 July 2023. The meeting was hosted by Spanish partner Open Europe. The consortium partners who came together within the scope of the meeting discussed the activities of the 2nd Work Package “Guidance Toolkit for youth workers and caregivers on teaching Sexual Education to Young Persons with Disabilities” and planned the activities for the next stages of the project. The next transnational management meeting of the project will be held in Turkey on 27-28 February 2024. It will be organized by ZİÇEV. It was decided to hold the meeting at ZİÇEV Istanbul Branch.