Zihinsel Engelli Gençlerde Duygulanımı Artırmaya Yönelik Oyunlar (GIAff4ID) (Games for Improving Affectivity in Youngsters with Intellectual Disabilities)

Proje Bilgileri

GIAff4ID projesi, oyun tabanlı bir öğrenme yaklaşımının geliştirilmesine dayalı olarak Zihinsel Engelli Gençlerin Cinsel Eğitimi ve Duygusallığı hakkındaki kalıp yargıları yıkmayı amaçlıyor.

Oyuna dayalı öğrenme yaklaşımı, yüksek kaliteli eğitim sağlar ve çeşitli yeteneklere göre özelleştirilebilen ve farklı geçmişlere ve bağlamlara uyarlanabilen içerik oluşturarak, bilginin farklı becerileri ve öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde yayılmasını teşvik eder. Geliştirilecek oyunlar, rıza, sağlık uygulamaları, duygular ve duygulanım ve fiziksel değişimler dâhil olmak üzere cinsel eğitimle bağlantılı çeşitli temalara odaklanacak.

GIAff4ID’nin genel amacı, gençlik çalışanlarına zihinsel engelli gençlere uygun cinsellik ve duygulanım eğitimi sunmak için uyarlanabilir araçlar sağlamaktır. Geliştirilen materyaller, zihinsel engelli gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanacak ve farklı öğrenme becerilerine uygun olacaktır.

Proje Süresi

26 Ay ( 02/10/2022 – 30/11/2024)

İletişim kişisi

Asuman Erdem-Proje Koordinatörü (aasuman.erdem@gmail.com)

Meryem Şahin-Eğitim Koordinatörü (meryemshn74@hotmail.com)

Finansman

ERASMUS + KA2

Hibe Sözleşmesi: 2022-1-BG01-KA220-YOU-000087092

Sosyal Medya Hesapları

Instagram : https://www.instagram.com/giaff41d/

Facebook page: https://www.facebook.com/GIAff4ID

Tiktok page: https://www.tiktok.com/@giaff4id4

 1. Proje Hedef Grupları
 • Gençlik Çalışanları
 • Sivil Toplum Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitimi ve Bakımı ile ilgili Kurumlar
 • Zihinsel Engelli Gençler
 • Zihinsel Engelli Gençlerin Aileleri
 1. Proje Faaliyetleri
 • Cinsel eğitim temaları üzerine masa başı araştırmasının nasıl uygulanacağına dair rehberlik sağlayan bir metodoloji ve bir dizi kriter geliştirmek
 • Cinsel eğitim temalarıyla ilgili olarak zihinsel engelli gençlere yönelik başı araştırması ve karşılıklı görüşmeler
 • Paydaşların haritalanması ve paydaş katılımının tanımlanması
 • İyi uygulamaların toplanması
 • Oyunların ve eğitim materyallerinin tasarımı ve geliştirilmesi;
 • Oluşturulan malzemeleri uygulamak için laboratuvar oluşturulması
 • Geri bildirim ve öğrenilen derslerle laboratuvarlar hakkında raporlama
 • Gençlik çalışanları ve eğiticiler için Rehberlik Araç Seti’nin geliştirilmesi
 1. Proje Ortaklık Yapısı

 

Proje Haberleri İçin Tıklayınız.  (Please click for the project news.)