ZİÇEV’den bir İLK daha: “Öğretmenden Öğretmene Projesi”

Ulusal Ajans tarafından ‘’Erasmus+ Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar’’ bileşeni kapsamında desteklenmesi uygun bulunan ve finansman desteği sağlanan ‘’Öğretmenden Öğretmene Projesi’’  Vakfımızın koordinatörlüğünde yürütülecektir.

Okul öncesi dönem kişiliğin temel taşlarının yerleştiği kritik bir dönem olarak bilinir. Sadece kişilik gelişimi için değil, problem çözme, sosyal beceriler, dil ve iletişim becerileri gibi bir seri kilit becerinin gelişimde son derece önemli bir süreç olan okul öncesi eğitim döneminde birçok nedenden dolayı özel gereksinimli çocuklar ihmal edilmekte ve bu durum özel gereksinimi olan çocukların okula devam açısından normal gelişim gösteren akranlarına göre daha az şans elde etmelerine neden olmaktadır. Özel gereksinimli çocuklar arasında en fazla ihmal edilen grup ise zihinsel engelli çocuklardır.

Kaynaştırma, okul öncesi dönemde başlayan ve devam eden bir süreçtir. Kaynaştırma eğitimi özel gereksinimi olan çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı okullarda ve bir arada eğitim görmeleri olarak tanımlanır. Kaynaştırma eğitimi, toplumda her çocuğun eşit imkanlar ile eğitim hakkına sahip olduğu yaklaşımıyla, tüm çocuklara aynı fırsatlar verildiğinde ulaşabilecekleri potansiyeli yakalayabileceklerini gösteren önemli göstergedir.

Kaynaştırma eğitiminin en önemli bileşenlerinden biri öğretmenlerdir. Kaynaştırma eğitiminin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin özel gereksinimi olan çocuklar ile normal gelişim gösteren yaşıtlarının bir arada olduğu heterojen ortamlarda eğitim vermek üzere donatılmalarını gerektirir. Türkiye’de okul öncesi öğretmen yetiştiren bölümlerin programlarında özel eğitimle ilgili sadece tek bir seçmeli ders mevcuttur ve birçok öğretmen adayı farklı ihtiyaçları olan çocuklar ile çalışmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadan mezun olmaktadır. Alanda yapılan çalışmalar son derece kısıtlı olup, mevcut çalışmalar da okul öncesi kaynaştırma eğitimi açısından okul ve sınıf ortamlarının özel gereksinimi olan çocukların ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz olduğunu göstermektedir. Öğretmenler tarafından belirtilen ortak kaygılar ise güvenilir bilgiye dayalı kaynakların ve gerçek saha deneyimi yansıtan iyi uygulamaların yetersizliği, öğretmenler için sıcak bir öğrenme ortamının olmaması, farklı rollerde hizmet veren profesyoneller arasındaki iletişim eksikliği olarak dile getirilmektedir.

Projenin genel amacı, zihinsel yetersiz çocuklara odaklanarak okul öncesi öğretmenler için bir eğitim programı hazırlanması ve bu sürece öğretmenlerin de dahil edilmesidir. Proje ile aynı zamanda bir açık e-öğrenme ortamı geliştirilerek okul öncesi öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.  E-öğrenme ortamı, okul öncesi öğretmenlerin kendi gelişimini ve kendi eğitim ortamını değerlendirebilmesi için gereken iyi örneklerin, bilgi ve materyallerin sunulduğu bir ortam olarak ve ‘’öğretmenden öğretmene’’ perspektifi kullanılarak hazırlanacaktır. Uygulamanın başarılı olabilmesi için öğretmenler, alan uzmanları ve alanla ilgili olarak çalışan üniversite öğretim üyeleri tarafından desteklenecektir. Eğitim programı ve açık e-öğrenme ortamının tasarım sürecinde  Avrupa düzeyinde mevcut uygulamalardan yararlanılacak ve bu kapsamda Avrupalı ortak kurumlar ile ortak personel eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projenin yerel ortakları; CJD /Almanya), Heliomare (Hollanda), Permacultura (İspanya) ise Avrupalı ortaklarıdır.