ZİÇEV Niksar Şubemiz Montessori Eğitim Yuvası İnşaatına Başladık.

Çok yakında yeni hizmetimize başlayacağız.

Prof. Dr. Turgut Özeke tarafından finanse edilecek olan Montessori eğitim yuvamızda Eylül ayı itibarıyla, 25 – 66 aylık çocuklarımıza alanında uzman eğitimcilerle Montessori Eğitimi verilecektir. Montessori Eğitimi, ZİÇEV olarak en büyük hedeflerimizden biri olan çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini keşfetme ve bu alanlardaki potansiyellerini en üst seviyede ortaya çıkarma amacımızı daha hızlı ve etkili bir şekilde yapmamızı sağlayacaktır.  Bir diğer hedefimiz ise çocuklarımızın sosyalleşme becerilerini geliştirerek sosyal hayata katılmalarını sağlamaktır. Bu anlamda, Montessori Eğitimi amacımıza hizmet edebilecek mükemmel bir eğitim sistemidir. Belli bir grup içinde, çocukların ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış olan bir ortamda tüm bireysel farklılığıyla var olan çocuk; hem sosyal becerilerini arttırarak sosyal çevresi ile iletişim kurma becerilerini geliştirirken hem de karşılaştıkları problemleri kendi yöntemleri ile çözmeyi öğrenerek problem çözme becerilerini arttırır. Bu sayede hem sosyal hayatın en önemli unsuru olan iletişim konusundaki becerileri yüksek hem de öz güveni yüksek bireyler yetiştirilir. Öğrenci merkezli bu eğitim sisteminde, tamamen çocuğun yeteneklerine odaklanarak yaratıcılığını arttırmaya yönelik çalışmalar sağlanır.

 

MONTESSORİ EĞİTİMİ NEDİR?

Dr. Maria Montessori tarafından çocukların eğitimi için geliştirilen Montessori Eğitimi son bir asırdır dünyadaki birçok eğitim sisteminde etkisini göstermiştir.

Montessori Eğitiminde; sınıftan içeri girer girmez farklılığı fark edebilirsiniz. Çünkü Montessori Eğitiminin verildiği sınıflar hemen fark edilebilir. Sınıfa girdiğinizde ilk gördüğünüz şey bir grup içerisinde bağımsız bir şekilde, özel olarak tasarlanan eğitim materyalleri ile çalışan çocuklar olacaktır. Bu çocuklar bir yandan kendi çalışmalarına derin bir bağlılık gösterirken bir yandan da kendilerine ve çevrelerine de büyük bir saygı gösterirler.

Montessori Eğitiminin tüm alanları çocukların ve ergenlerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel her alanda kendi kendini motive etme becerilerinin gelişmesini sağlar.

Montessori Eğitiminde, öğrenme süreci öğrenci tarafından yönetilir. Ancak ilgili ve bilgili öğretmenler çocukları besleyici bir ortamda onları gözlemleyerek, onlara rehberlik ederler.

Çocukların bağımsızlığını, ortama ayak uydurma becerilerini ve sorumluluk bilincine ulaşmalarını sağlayacak doğal fırsatlar yaratmak amacıyla oluşturulan ve farklı yaş gruplarının bir arada olduğu ortamda; öğrenciler çoklu duyusal öğrenme ve tutkulu araştırmayı benimser.

Sorgulama, derinlemesine araştırma yapma ve olaylar/durumlar arasında bağlantı kurma özgürlüğü verilen öğrenciler,  hem kendilerine hem de topluma karşı sorumlu, kendinden emin, hevesli ve öz yönlendirmeli bireyler olarak yetişirler. Eleştirel düşünme, birlikte çalışma, cesur ve dürüst davranma becerileri gelişir.

Temel olarak Montessori Eğitimi, öğrenci odaklı bir eğitim sistemidir. Öğrenme sürecine öğrenciyi aktif bir şekilde dahil eder.

 

MONTESSORİ EĞİTİMİ VE GELENEKSEL EĞİTİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

  1. Önceden Hazırlanmış Bir Öğrenme Ortamı: Montessori: 

Eğitimi öğrenci merkezli bir eğitim sistemidir. Montessori Eğitimi için hazırlanan sınıflar, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Öğrenci merkezli dersler ve aktiviteler sayesinde öğrenci, öğrenme sürecine aktif bir şekilde dahil oldu. Geleneksel eğitim ise öğretmen merkezli bir eğitim sistemidir. Dersler ve aktiviteler öğretmen merkezli olduğu için öğrenci derslerde pasif kalır.

 

  1. Öğrencinin Aktif Katılımı:

Montessori Eğitiminde öğrenci aktif olduğu için bilgiyi kendisi keşfeder. Problem çözme yeteneği ve yaratıcılığı gelişir. Ancak geleneksel eğitimde öğrenci pasif bir şekilde dersi dinler, ezberler ve sınava girer. Bu da öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcılığını körelterek problem çözme yeteneğinin gelişmesini engeller.

 

  1. Kısıtlanmamış Zaman:

Montessori Eğitiminde, öğrenciler her derse gerektiği kadar vakit ayırır. Öğrencinin bireysel öğrenme sürecine göre derslerin zamanları belirlenmektedir. Geleneksel sınıflarda ise zaman sınırlaması her çocuk için aynı ve kesindir.

 

  1. Öğretmenin Rolü:

Montessori Eğitiminde öğretmen öğrenciye birebir rehberlik ve danışmanlık eder. Öğrencinin kendi öğrenme yolu boyunca yardımcı olur. Geleneksel öğrenmede ise her dersin hızı ve sırası önceden bellidir. Öğretmen her dersi her öğrenciye aynı hızla, aynı sırayla ve aynı metotla verir.

 

  1. Yaş Grupları ve Sınıf Seviyeleri:

Montessori Eğitiminde sınıf seviyeleri esnektir. Çocuğun gelişim aralığı 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında belirlenir. Geleneksel Eğitimde ise sınıf seviyeleri esnek değildir ve on iki aylık bir süre içinde kesin olarak kronolojik yaş ile tanımlanmıştır.

 

  1. Uyarlanabilir Müfredat:

Montessori Eğitimi müfredatı, öğrencinin ihtiyacına göre genişler. Geleneksel Eğitim müfredatı ise öğrenci ihtiyacı göz ardı edilerek önceden belirlenir.

 

  1. Bireysel Öğrenme Hızına Ayak Uydurma:

Montessori Eğitiminde öğrencinin bireysel çalışma hızı benimsenir, onurlandırılır ve teşvik edilir. Geleneksel Eğitimde ise her öğrencinin aynı hızda öğrenmesi beklenir.

 

  1. Kendi Kendine Yapılan Benlik Saygısı:

Montessori Eğitiminde, çocuğun benlik saygısının kendi başarısındaki içsel bir gurur duygusundan geldiği düşünülür. Geleneksel Eğitimde ise benlik saygısı dışarıdan gelen yargı ve onaydan geldiği düşünülmektedir.

 

  1. Öğrenme Aşkı:

Montessori Eğitimi, çocuğun doğuştan gelen bilgi açlığına hitap etmeyi hedefler. Çocuk öğrenmeyi sevmeyi öğrenir. Geleneksel Eğitim ise standart test performansına ve notlarına odaklanır. Bu da çocuğun öğrenmeyi zorunlu bir aktivite olarak yapmasına sebep olur.