ZİÇEV İzmir gençleri, Katip Çelebi Üniversitesi’nin 21 Mart etkinliğinde yer alıyor