ZİÇEV ERKEN EĞİTİM PROGRAMI

 

ZEEP (ZİÇEV Erken Eğitim Programı) Nedir?

Çocuğun, anne, baba ve öğretmenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlara yönelik verilecek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. ZEEP bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Çocuğun tüm gelişim alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirme yapılır. Çocuk için hazırlanacak olan bireyselleştirilmiş eğitim programında bu değerlendirmeler esas alınır.

ZEEP, çocuğun ihtiyaçlarına göre yapması gereken becerilerin nasıl yapılacağını gösteren bir plandır. İlk aşamada, çocuğun var olan performans düzeyi belirlenir. Performans düzeyinin belirlenmesi çocuğun yapabildiklerinin ve yapamadıklarının belirlenmesidir. Bu kapsamda çocuğun güçlü̈ ve zayıf yanları, ilgi ve ihtiyaçları belirlenir. “Çocuk hangi gelişim alanında/alanlarında bariz güçlük çekiyor?” ve “Başarısız olduğu ve öğrenmesi gereken öncelikli beceriler nelerdir?” sorularına cevap aranır. İkinci aşamada ise çocuğa özel eğitim programı hazırlanır.

 

MOTOR GELİŞİMİ


Büyük kas ve küçük kas gruplarının çalışmasıdır. Yürümek, zıplamak, atlamak, tırmanmak gibi hareketlerdir. Büyük kas gelişimi ile küçük kas gelişimi birlikte çalışır. 

 

 

 

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİ


Dil iki temel bileşenden oluşur. Bunlardan birincisi ve daha önce gelişen alıcı dil, ikincisi ise anlatım (ifade edici) dilidir. Alıcı dil sözel uyaranların birey tarafından alınması ve anlaşılmasıdır. Anlatım dili ise söylenilmek istenilen şeyin sesler ve işaretler aracılığıyla ifadesidir.

 

 

 

BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) BECERİLER


Çocuklar görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama duyuları aracılığıyla çevresini keşfeder ve öğrenir. Bu duyularla elde ettiği bilgileri zihinsel olarak deneyimlemeye başlar. Çocuk emme ve yutma gibi istemsiz kas hareketleri yapar. Sonra bu refleksler tekrarlanan hareketlere dönüşür. Tekrarlanan bu hareket kendi eylemleri ve sonuçları arasında ilişkiye zemin hazırlar.

 

 

 

SOSYAL – DUYGUSAL BECERİLER


Çocuklar, diğer çocuklarla birlikte sınırlı fakat ahenkli ilişkiler kurabilir. Sosyalleşme gelişim alanları için önemlidir. Sosyal çevreyle uyum sağlayan ve yakın ilişkiler kuran bir bireyin gözlemleme, taklit etme ve bu sosyal becerileri ifade edebilme yönü gelişebilir.

 

 

 

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ


Çocukların gelişim aylarına uygun olarak kendilerinden yapmaları beklenen ya da birinin varlığına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan kişisel bakım becerileridir. Büyümenin en önemli göstergesi yaşının gerektirdiği becerileri bağımsız olarak yapabilmesidir. Özbakım becerileri kazanmak çocukların kendilerine güvenen ve bağımsız kişiler olmasında önemli bir faktördür.

 

 

 

ZEEP GELİŞİM İZLEME SİSTEMİ

 

ZİÇEV tarafından başlatılan proje kapsamında 5 temel gelişim alanında 7 adet kontrol listesi hazırlanmıştır. ZEEP (ZİÇEV Erken Eğitim Programı) ile öncelikli olarak 0-6 yaş döneminin desteklenmesi amaçlanmakta ve çocukların değerlendirilmesi ve okul öncesi eğitime hazırlanmasına yönelik uygulanmaktadır. Program anne-babalara ve eğitimcilere yönelik tasarlanmıştır.

Bu programın uygulamasında gözlenen en büyük değişim aile-çocuk-öğretmen eksenindeki etkileşim ve kolektif çalışma yaklaşımıdır. Bu durum sürdürülebilir bireysel öğrenmeyi hızlandırmaktadır.

 

 

 

Uygulama kapsamında tutulan verilerin analizi bireyselleştirilmiş eğitim planlarının daha net ve ölçülebilir olmasını desteklemekte, çok bileşenli programların doğru ipuçları, yöntem ve araçlarla yapılmasını beraberinde getirmektedir. Potansiyel ve düzeye bağlı olarak elde edilebilecek gelişimde zaman, ailede memnuniyet ve işbirliği yaklaşımı, öğretici de ise sonuç odaklı performans gelişimi gözlenmektedir.

 

AİLE REHBER KİTAPLARIMIZ


Özel eğitimde aile eğitimi ve bilincinin arttırılması ve eğitimin evde de devam etmesi özel çocukların gelişimi için önemli bir noktadır. Bu sebeple, ZİÇEV tarafından hazırlanan aile rehber kitaplarımız ile ailelerin bilincini arttırmayı ve kurumumuzda verilen eğitimin evde de desteklenmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

 

 

 

 

 

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.