ZİÇEV ERKEN EĞİTİM PROGRAMI

 

MOTOR GELİŞİMİ


Büyük kas ve küçük kas gruplarının çalışmasıdır. Yürümek, zıplamak, atlamak, tırmanmak gibi hareketlerdir. İlk olarak kaba motor gelişimi yani büyük kas gelişimi gözlenir. Daha sonra ince motor yani küçük kas gelişimi gerçekleşir.

 

 

 

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİ


Dil iki temel bileşenden oluşur. Bunlardan birincisi ve daha önce gelişen alıcı dil, ikincisi ise anlatım (ifade edici) dildir. Alıcı dil sözel uyaranların birey tarafından alınması ve anlaşılmasıdır. Anlatım dili ise söylenilmek istenilen şeyin sesler ve işaretler aracılığıyla ifadesidir.

 

 

 

BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) BECERİLER


Bebeğiniz görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama duyuları aracılığıyla çevresini keşfeder ve öğrenir. Bu duyularla elde ettiği bilgileri zihinsel olarak deneyimlemeye başlar. Bebek emme ve yutma gibi istemsiz kas hareketleri yapar. Sonra bu refleksler tekrarlanan hareketlere dönüşür. Tekrarlanan bu hareket kendi eylemleri ve sonuçları arasında ilişkiye zemin hazırlar.

 

 

 

SOSYAL – DUYGUSAL BECERİLER


Çocuklar, diğer çocuklarla birlikte sınırlı fakat ahenkli ilişkiler kurabilir. Sosyalleşme gelişim alanları için önemlidir. Sosyal çevreyle uyum sağlayan ve yakın ilişkiler kuran bir bireyin gözlemleme, taklit etme ve bu sosyal becerileri ifade edebilme yönü gelişebilir.

 

 

 

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ


Çocukların gelişim aylarına uygun olarak kendilerinden yapmaları beklenen ya da birinin varlığına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan kişisel bakım becerileridir. Büyümenin en önemli göstergesi yaşının gerektirdiği becerileri bağımsız olarak yapabilmesidir. Özbakım becerileri kazanmak çocukların kendilerine güvenen ve bağımsız kişiler olmasında önemli bir faktördür.

 

 

 

 

ZEEP GELİŞİM İZLEME SİSTEMİ

ZİÇEV tarafından başlatılan proje kapsamında 5 temel gelişim alanında 7 adet kontrol listesi hazırlanmıştır. ZEEP (ZİÇEV erken eğitim programı) ile öncelikli olarak 0-6 yaş döneminin desteklenmesi amaçlanmakta ve çocukların değerlendirilmesi ve okul öncesi eğitime hazırlanmasına yönelik uygulanmaktadır. Program anne, babalara ve eğitimcilere yönelik tasarlanmıştır ve ZİÇEV yerleşkesinde bir merkezde uygulanmaktadır.

 

 

 

Uygulama ve Materyal halen ZİÇEV bünyesinde uygulanmaktadır. Ayrıca işbirliği içinde olunan merkez ve kurumlar da bu kapsamda pilot çalışmaları yürütmektedir.
Gözlenen en büyük değişim aile-çocuk-öğretmen eksenindeki etkileşim ve kolektif çalışma yaklaşımıdır. Bu durum sürdürülebilir bireysel öğrenmeyi hızlandırmaktadır.
Uygulama kapsamında tutulan verilerin analizi bireyselleştirilmiş eğitim planlarının daha net ve ölçülebilir olmasını desteklemekte, çok bileşenli programların doğru ipuçları, yöntem ve araçlarla yapılmasını beraberinde getirmektedir. Potansiyel ve düzeye bağlı olarak elde edilebilecek gelişimde zaman, ailede memnuniyet ve işbirliği yaklaşımı, öğretici de sonuç odaklı performans gelişimi gözlenmektedir.

 

AİLE REHBER KİTAPLARIMIZ


Özel eğitimde aile eğitimi ve bilincinin arttırılması ve eğitimin evde de devam etmesi özel çocukların gelişimi için önemli bir noktadır. Bu sebeple, ZİÇEV tarafından hazırlanan aile rehber kitaplarımız ile ailelerin bilincini arttırmayı ve kurumumuzda verilen eğitimin evde de desteklenmesini sağlamayı amaçlıyoruz.