TÜİK verilerine göre, Türkiye de nüfusun %12.3 ü engelli, engelli nüfusun %29,2 si zihinsel engellidir. Zihinsel engelli bireylerin %7,4 ü 0-6 yaş, %86,8 i 7-44 yaş aralığındadır. Engelliliğin ortaya çıkış dönemi, %65 oranla gebelik dönemi, doğum esnası ve 1 yaş altıdır. 7-44 yaş aralığında yoğunlaşan zihinsel engelli bireylerin sosyal entegrasyonu erken eğitim ve bu eğitimin uygunluğu ile artırılabilir. 0- 3 yaşları arasını kapsayan erken çocukluk dönemi gelişimde önemli ve kritik bir dönemdir. Bu yıllarda, daha sonraki gelişimin üzerine şekilleneceği pek çok beceri kazanılır. Bu nedenle Hükümetlerin politika ve ödenek açısından en büyük önceliği tanımaları gereken dönem erken bebeklik/çocukluk dönemidir. Erken eğitim programlarının başlatılabilmesi bu programlara gereksinim duyan bireylerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Pek çok çocuk için okula başlamadan önce temel değerlendirme, çocuğun doğumunda yürütülen tıbbi değerlendirmeler ile sınırlıdır.

ZEEP (ZİÇEV Erken Eğitim Programı) Nedir?

Çocuğun, anne, baba ve öğretmenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlara yönelik verilecek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. ZEEP bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Çocuğun tüm gelişim alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirme yapılır. Çocuk için hazırlanacak olan bireyselleştirilmiş eğitim programında bu değerlendirmeler esas alınır.
ZEEP, çocuğun ihtiyaçlarına göre yapması gereken becerilerin nasıl yapılacağını gösteren bir plandır. İlk aşamada, çocuğun var olan performans düzeyi belirlenir. Performans düzeyinin belirlenmesi çocuğun yapabildiklerinin ve yapamadıklarının belirlenmesidir. Bu kapsamda çocuğun güçlü̈ ve zayıf yanları, ilgi ve ihtiyaçları belirlenir. “Çocuk hangi gelişim alanında/alanlarında bariz güçlük çekiyor?” ve “Başarısız olduğu ve öğrenmesi gereken öncelikli beceriler nelerdir?” sorularına cevap aranır. İkinci aşamada ise çocuğa özel eğitim programı hazırlanır.

ZEEP’in Modülleri

ZEEP’in kazanımları 0-3 yaş gelişim basamaklarıdır. 0-3 yaş aralığındaki çocuklar belli gelişim alanlarından ve basamaklardan geçmektedir. Bu gelişim alanları ve basamakları ZEEP’in modüllerini oluşturmaktadır.
1.Motor Gelişimi
-Küçük kas becerileri gelişimi
-Büyük kas becerileri gelişimi

2.Dil ve Konuşma Gelişimi
-Alıcı dil becerileri gelişimi
-İfade edici dil becerileri

3.Bilişsel Beceriler (Zihinsel)
4.Sosyal-Duygusal Gelişim
5.Özbakım Gelişimi

ZEEP’in Yararları

-Çocuğun yapabilecekleri betimlenir.
-Çocuğun farklı gereksinimleri belirlenir.
-Çocuğun öğrenmesi izlenir.
-Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır.
-Çocuk okul öncesi eğitime hazırlanır

Söz konusu eğitim programına işlevsellik kazandırmak üzere ZİÇEV bünyesinde kurulan 0-3 Yas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin fiziki, teknik ve fonksiyonel alt yapısının oluşturulmuştur. Bu birimimizde,
-0-3 yaşlarında bulunan tüm çocuklarımıza kontrol listeleri ile gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Ailelere çocuklarının gelişimleri hakkında bilgiler verilmektedir.
-0-3 yaşlarında bulunan zihinsel engelli, otizmli, bedensel engelli vb. gibi gelişim geriliği yaşayan çocuklarımız gelişim basamaklarında değerlendirilmekte ve bir eğitim programını oluşturularak    ailelere verilmektedir.
-0-3 yaşlarında gelişim geriliği bulunan (zihinsel engelli, down sendromlu, bedensel engelli, otizmli vb.) çocuklarımızın Motor Gelişim, Dil ve Konuşma Gelişim, Öz bakım, Sosyal Gelişim, Zihinsel Gelişimlerini destekleyici ailelere ve çocuklara eğitim verilmektedir.

 

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.