Erasmus+ Projemizin “Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Bulguları Toplantısı”, 2 Mart 2017 Günü Gerçekleştirildi

Zihinsel Engelli Bireylerle Çalışan Öğretmenler ve Diğer Profesyoneller için Müfredat Tasarımı Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Bileşeni altında Avrupa Birliği tarafından sağlanan finansman desteği ile yürütülmektedir. 2015 Eylül ayında başlayan Proje 2017 Ağustos ayında tamamlanacaktır.

Proje ile, özel eğitim alanında çalışan alan dışı öğretmen ve diğer profesyonellere yönelik olarak zihinsel engelli bireylerde Davranış Kontrolü, İletişim ve Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar başlıklarında bir eğitim programının (müfredat) ve uygulama rehberinin hazırlanması planlanmıştır. Pilot eğitimler ile test edilecek olan eğitim programının, oluşturulacak e-öğrenme portalı üzerinden öncelikle ZİÇEV’in merkez ve şubeleri ile ortak kurumların hizmet içi eğitimlerinde kullanılması, daha sonra ise Türkiye çapında çok daha fazla kullanıcıya ulaştırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yürütülen Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasının bulgularını paylaşmak üzere 2 Mart 2017 tarihinde Gazi Eğitim Fakültesi’nde bir yaygınlaşma toplantısı düzenlendi. Toplantıya projenin ortak kurumları yanı sıra, kamu, özel sektör ve akademi camiasından çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmalarını Proje Koordinatörü Asuman Erdem ve ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç gerçekleştirdi. Asuman Erdem, proje ile ilgili genel bilgi vererek proje kapsamında yürütülen mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmasından bahsetti, alan dışı öğretmenler ve diğer profesyoneller için geliştirilmekte olan eğitim programının alan araştırması sonuçlarıyla nasıl örtüşeceğine dikkat çekti. ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç ise, ZİÇEV’in Türkiye çapında 14 şubesiyle 35 yıldır hizmet veren önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, gerçekleştirilen projenin özel eğitim alanında önemli bir eksiği kapatmaya yardımcı olacağını söyledi ve çalışmada emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Toplantının sonraki aşamasında ZİÇEV Araştırmacısı ve Stratejist Uğur Ersoy, alan araştırması bulguları ile ilgili bir sunum yaptı. Sunum sırasında kendisine proje ortağı Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden Zihinsel Engelliler Ana Bilim dalı Başkanı Asst. Prof. Dr. Necdet Karasu da eşlik etti. Necdet Karasu daha sonra eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgi aktardı ve alan araştırması sonuçlarının eğitim programı tasarımında nasıl dikkate alındığından bahsetti. Son derece verimli geçen toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç’un yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.

Proje kapsamında hazırlanan mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporuna yakın bir zamanda ZİÇEV web sitesi (www.zicev.org.tr) ve proje web sitesi (www.ozelegitimakademi.org) adreslerinden ulaşılabilecektir.