25 Mart 2006: Vakfın Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2006 günü, Ankara Gölbaşı’nda bulunan Vakıf Genel Merkezinde yapıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu üç yıllık Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Raporlar okundu, görüşler bildirildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oybirliğiyle aklandı. Toplantının en önemli konusu, Vakfın içinde bulunduğu mali sorunlar oldu. Kurucular Kurulu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize paralel olarak mali yönden olumsuz olarak etkilenen Vakıf Genel Merkezi ve şubelerin bu sorunu nasıl aşacağının tartışılmasıydı. Bağışların da giderek azalıyor olması nedeniyle, Genel Kurul üyeleri çeşitli fikirler ileri sürdüler ve yeni seçilecek Yönetim Kurulunun bu fikirleri değerlendirmesi temennisinde bulundular.

Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun verdiği Önergeler değerlendirildi.

1. Önerge: Yeni Özürlüler Yasası gereği, MEB şemsiyesi altına girecek Vakıf Rehabilitasyon Merkezlerinin, MEB kuralları gereğince aynı ad altında toplanması gerektiğinden, Vakıf okullarına, ülkemizde zihinsel yetersize eğitim hizmetinin ilk meşalesini yakan, Vakfımızın kurucusu ve Onursal Başkanının adının verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Böylece Vakıf okulları adının Makbule Ölçen Okulları” adını almasına karar verildi.

2. Önerge oya sunularak Vakfın WEB sayfası alan adı kısaltmasının ZİÇEV olmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu 3. Önerge de oylandı ve

 • Zeynep Gürkan
 • Aynur Darkaz
 • Hasan Cengiz
 • Memnune Uzun
 • Hakkı Kayan
 • Pınar Ayhan
 • Tamer Gürel

oybirliğiyle Vakfın Genel Kuruluna Kurucu Üye olarak seçildiler.

Toplantıda Vakıf organları seçimleri yapıldı. Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Özkök, ailevi nedenlerle adaylığını koymadı. Vakıf Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine:

 • Ülay Karakoç
 • Nevin Dirik
 • Müge Konor
 • Ayten Timuroğlu
 • Gülçin Karatekelioğlu
 • Ayla Tan
 • İnci Cengiz

Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine:

 • Mehmet Erol Mahmutoğlu
 • Yüksel Özgür
 • Aydın Özkan

Danışma Kurulu üyeliklerine:

 • Prof. Dr. Atilla Tazebay
 • Y. Mimar Tanay Saranlı
 • Yücel Dirik
 • İhsan Karatekelioğlu
 • Tamer Gürel

seçildiler. Divan Başkanı İsmail Arık, yeni seçilen arkadaşlara başarılar dileyerek oturumu kapattı.