Sevgili Ankaralıları, 1 Mart 2019 akşamı Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi’nin “Türkülerle Anadolu” Konserine bekleriz!

Sevgili Ankaralı dostlarımız,
1 Mart 2019 Cuma günü saat 20:00’de Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi’nin “Türkülerle Anadolu” Konserine hepinizi bekliyoruz. Türkiye Barolar Birliği Balo Salonunda verilecek olan bu konseri kaçırmayın! Davetiyeler hakkında detaylı bilgi için 0312 484-24-70 (Dahili 2) no’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi kimdir?
Küçük yaşta müziğe başlayan Armağan Coşkun Elçi, Kars’ta doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Yenişehir Gençlik Kültür Merkezi, TRT THM Gençlik Korosu, A.Ü. THM Korosuna devam eden Armağan Coşkun Elçi, 1983’de Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ön dinleme sınavlarını istisna akdi olarak birincilikle kazandı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünden mezun oldu. Profesyonel müzik yaşantısına, 1986 Eylül’ünde Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı sınavını birincilikle kazanarak adım attı. Akademik kariyerine de aynı yıl başlayarak iki yüksek lisans ve doktora programını arka arkaya tamamladı. Bunlar Türk Halk Müziği alanında ve Türk Halk Bilimi disiplini içinde alınmış ilk doktora ünvanlarıdır. “Muhammed Ali Cinnah’ın Son On Yılı” isimli çalışmasıyla ilk yüksek lisansını 1988’de, “Muzaffer Sarısözen’in Hayatı, Eserleri ve Çalışmaları” adlı çalışmasıyla 1992’de ikinci yüksek lisansını bitirdi. 1937-52 yılları arasında Halk Müziği derlemelerini ilk kez ve geniş olarak ele alan bu çalışma Kültür Bakanlığı tarafından 1997’de basıldı. “Alevi -Bektaşi Törenleri (Cemler) ve Semahlar” isimli çalışmasıyla 1998’de doktora programını tamamladıktan sonra Kültür Bakanlığı’nda kadrolu solist sanatçı (THM) olarak görev yaparken Gazi Üniversitesi’nde (31. madde ile) 2006 yılına kadar yarı zamanlı hoca olarak Türk Halk Müziği dersleri verdi. Sanatçılık ve akademik kariyeri hep önceliği olan Coşkun Elçi, bir sanatçı olarak önemli teklifler almasına rağmen maddi ve görsel yönü önemsemeden, vatanının gençlerini yetiştirmek isteği ile 2006 yılında Gazi Üniversitesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. Kasım 2012’de Türk Halk Bilimi alanında doçent ünvanı; Nisan 2018’de Türk Müziği alanında profesör ünvanı alan Coşkun Elçi aynı disiplin içinde ilk doçent ve devamında Türk Müziği alanında ilk profesör ünvanına sahiptir. 1998’de otuz iki yaşındayken sanat kariyeri, ulusal ve uluslararası sanat faaliyetleri sebebiyle T.C. Cumhurbaşkanlığı’nca Devlet Sanatçılığı ile onurlandırılan Coşkun Elçi, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları seçici kurul üyesidir. 2016 Ocak ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim dalına; 2018 Ocak ayında Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanlığı’na atandı. Son çalışmaları arasında “Âşık Müziği / Âşık Şeref Taşlıova’nın Ezgi Repertuvarı”, “Anadolu Aleviliğinde Cem Âşıklığı / Zâkirliği” isimli kitaplarının yer almasının yanı sıra birçok makale, bildiri yayınlayan ve konferanslar veren Coşkun Elçi’nin CD çalışmaları şunlardır: “Şirindir” 1995, ” Deyişler ve Semahlar” 1996, “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler” 2001, ” Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler” 2006, “Semahlar” 2009. Türkiye’de Ağrı hariç bütün illerinde ve birçok ilçelerinde konser veren Coşkun Elçi, Türkiye dışında ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Bosna – Hersek, Danimarka, Irak, İtalya, Makedonya, Kazakistan ve Fransa gibi birçok ülkede Türkiye’yi temsilen konserler vermiştir.