Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumun İzlenmesi için ETKİNİZ AB PROGRAMI çerçevesinde;

ZİÇEV MERSİN Şubesi “Kültür Sanat Faaliyetlerine Zihinsel Engelli Bireylerin Katılımı” isimli izleme çalışmasına başlamıştır. 

Çalışma ZİÇEV‘in bütün şubelerini kapsayacak  ve Haziran ayında bir sonuç raporu ile tamamlanacaktır.

Proje Detayları: 

Kültür sanat faaliyetlerine  zihinsel engelli bireylerin katılımı adlı çalışmamızın temel amacı; Türkiye genelinde ZİÇEV bünyesinde bulunan okullu ve mezun olan zihinsel engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını izlemektir.  Zihinsel engellilerin, kültür ve sanat aktivitelerini üreten ve tüketen bireyler olarak toplumda kabul görmesini sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak temel amaçlarımızdan biridir. 

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ZİÇEV’in tüm şubelerinde ve Genel Merkezinde yürütülecektir. Şubelerimizin Şubat ayı sayısı baz alınarak oranlandığında 83’ü okullu 27’si mezun 110 öğrencinin ebeveyni ile gerçekleştirilecek olan anket sonuçları toplanıp analiz edilecektir.  Konu ile ilgili olarak en az 7 şubede 3 veya 4 öğrenci ile odak grup görüşmesi yapılacaktır. Öğrencilerle röportajlar gerçekleştirilecektir. Elde edilen bulgular  raporlaştırılacaktır. Proje sonunda elde edilen bulgular ZİÇEV sosyal medya hesapları üzerinden kamu oyu için yayınlanacak, sonuç raporu ZİÇEV Genel Merkez ve tüm şubelerine de gönderilerek, ilgili kentin yerel yönetimleri, Turizm Müdürlükleri, RAM merkezleri, okulları ile paylaşılacaktır.  

Çalışma Yöntemi:

* Çalışmamız ZİÇEV in örgütlendiği il ve ilçelerde gerçekleştirilecektir. 110 zihinsel yetersiz bireyin ebeveyni ile karma yöntem ile anket gerçekleştirilecektir. 

* İzleme çalışması 2 yönlü gerçekleştirilecektir.

  • Engelli öğrencilerin izlenmesi,
  • Ailelerin izlenmesi,

* İzleme çalışması başlangıcında afiş vb. araçlarla yapılacak görünürlük çalışması aracılığıyla, engelli çocukların kültür-sanat eğitim ve faaliyetlerine katılım hakları konusunda toplumsal algıda farkındalık oluşturulacaktır. anketler ve öğrencilerle yapılacak odak grup görüşmeleri sonucunda elde edilecek sonuç raporunda yer alacaktır. Ayrıca, öğrenci velisinden alınacak izinle öğrencilerle röportaj da yer alacaktır.

* Engelli ailelerinin çocukların kültür-sanat alanında eğitim almaları ve bu alanda faaliyetlere katılmalarının çocuklarda sağlayacağı olumlu etkiler konusunda farkındalık sahibi olmaları sağlanacaktır.

* Tespit edilen sorunlarla ilgili okullar ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılarak eksikliklerin/sorunların giderilmesi konusunda kamu-STÖ arasında işbirliği ve diyaloğun gelişmesi sağlanacaktır.

Çalışmanızın Türkiye’deki İnsan Haklarının İzlenmesi ve Savunuculuk Alanlarına Katkısı

BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’nin  24. Maddesinde “engellilerin; kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının,zihinsel ve fiziksel becerilerinin potansiyellerinin en üst derecesinde gelişiminin sağlanması”,ve yine 30. Maddesinde “Engelli çocukların, okullardaki etkinlikler dahil oyun, eğlence, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerine eşit şekilde katılabilmesini sağlamak” sözleşmede taraf devletlerin yükümlülükleri olarak sayılmıştır. Bu kapsamda zihinsel yetersizliği olan kişilerinde hem üreten hemde tüketen birey olarak kültür sanat faaliyetlerinin içinde yer alması, onlara yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.