ETKİN EĞİTİM İÇİN DOĞRU KARAR: TÜM ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMİ GÜÇLENDİR – (DOĞRU KARAR VER)

“Doğru Karar Ver” sloganı ile başladığımız “Etkin Eğitim İçin Doğru Karar: Tüm Çocuklar İçin Eğitimi Güçlendir” Projesi; özel gereksinimli bir çocuğun başarıları, erken çocukluk döneminin başından itibaren eğitim hayatı boyunca iyi bir dokümantasyon, değerlendirme ve takip gerektiren kaliteli bir eğitim ile yakından ilgilidir. Eğitimin kalitesini artırmak için öğretmenler, iyi tasarlanmış veri toplama ve dokümantasyon ışığında belirlenen standartlar ve kriterler ile öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP) hakkında etkili kararlar alabilmelidir. Özel gereksinimli çocukların takip edilen bir eğitim geçmişine sahip olmaları önemlidir. Çünkü hayatlarının sonraki dönemlerinde kariyer seçimi, eğitim ve diğer ilgili planları açısından bu durum çok önemlidir. Çocuğun eğitim kayıtlarını erken çocukluktan itibaren başlatmak sonraki yıllar hakkında daha sağlıklı kararlar almayı da kolaylaştıracaktır.

Türkiye’de özel eğitim prosedürü, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM’lar) tarafından tamamlanan eğitsel değerlendirme ve eğitime yerleştirme kararı ile başlamaktadır. RAM’lar yalnızca öğrencilerin yıllık değerlendirmelerdeki mevcut performansını kaydeder. RAM’lar tarafından kullanılan değerlendirme kriterleri, çocuğun yaşını, karakter özelliklerini ve çevresel faktörleri içerme açısından yeterli değildir. Erken çocukluk dönemi merkezlerinde, ilk ve orta okullarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde (hedef grup) özel gereksinimli çocukların eğitim sürecine dahil olan eğitimciler, eğitimlerini bu çocukların BEP’lerine göre yürütmekle yükümlüdür. Ancak bu okulların ve merkezlerin dokümantasyon yaklaşımı istenilen düzeyde ve türde değildir. Bu nedenle öğretmenler belirli standartlara ve kriterlere dayanan veriye dayalı karar verme yaklaşımlarını kullanma konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bu anlamda öğrencilerin performansını olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörlere ilişkin veri toplama ve dokümantasyonun varlığından söz etmek çok zordur.

Bu proje; eğitimcilerin, erken çocukluktan eğitimin ilk 8 yılının sonuna kadar, özel gereksinimli çocuklara odaklanarak, kendi öğretme süreçleri ile öğrencilerin öğrenme süreçlerini ve başarılarını ölçmek için bilgi işlem tabanlı bir dokümantasyon ve performans değerlendirme aracı geliştirerek bu sorunları gidermeyi amaçlamaktadır. Söz konusu proje, eğitimcilere sınıfta gerçek zamanlı kayıtlar aracılığıyla belirli standartlara ve kriterlere dayalı olarak çocukların BEP’leri hakkında veri odaklı kararlar alma fırsatı sağlayacaktır. Bu sistem, özel gereksinimli çocukların gelecekteki eğitimleri için de bir performans sistemi oluşmasını sağlayacaktır. Proje ile aynı zamanda öğretmenler için öğrenci değerlendirme ve dokümantasyon yetkinliklerini geliştirmek ve öğretmenler için kendi kendine öğrenme ortamı geliştirmek için bir hizmet içi eğitim programı tasarlanması da amaçlamaktadır.

Ortaklığımız, uluslararası ve sektörler arası işbirliğini güçlendirir ve böyle bir projeyi uygulamak için gereken tüm yetkinliklere sahiptir. Akademi, sivil toplum, kamu ve özel sektör işbirliği, farklı sektörlerin ve ülkelerin görüşlerini çıktılara yansıtır ve proje hedefleriyle tam uyum içindedir. Üç ulus ötesi toplantı, iki ortak personel eğitimi ve dört çoğaltıcı etkinlik yaygınlaştırma projesinin sonucunu sağlayacaktır.

Proje ortakları

  • Gazi Üniversitesi (Koordinatör)
  • ZİÇEV
  • Hacettepe Üniversitesi
  • PİKOMTEK
  • University of Eastern Finland (Finlandiya)
  • Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim (Hollanda)

Projemiz hakkında detaylı bilgi almak için websitemizi ziyaret ediniz.

Projemizi yakından takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak için bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.