Akıllı Tarım Sosyal Girişim Projesi Nedir?

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı tarafından finanse edilen Akıllı Tarım Sosyal Girişimi Projesi 25 Mart 2021 başlamıştır.  Projenin koordinatörlüğünü Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı yapmakta olup Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de projenin ortak kurumudur.

Projenin amacı gelişimsel geriliği olan bireylerin bilişsel, sosyal motor ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunan ve istihdam sürecine katılımlarını da destekleyerek ülke ekonomisine girdi sağlayan bir sosyal tarım işletmesinin fizibilitesi hazırlamaktır. 

Hazırlanacak fizibilite etüdü kapsamında bir sosyal tarım işletmesinin kurulmasını içeren projenin özel amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. ZİÇEV in Ankara Gölbaşı yerleşkesine akıllı tarım uygulamaları ile çalışan bir sosyal girişim kurularak tarımsal üretim yapılmasını sağlayacak altyapıların oluşturulması
 2. Tarımsal üretimin çevre dostu ve enerji tasarruflu olmasını sağlayacak akıllı tarım uygulamaları için gerekli altyapıların oluşturulması
 3. Akıllı sosyal tarım uygulamalarına gelişim geriliği olan bireylerin katılımı için bir model oluşturularak, eğitim programı ve materyaller eşliğinde sürdürülebilir yapılar kurulması
 4. Eğiticiler, aileler, ZİÇEV çalışanları ve gelişim geriliği olan bireyler ile pilot eğitimler ve tarım uygulamaları gerçekleştirerek gelişim geriliği olan bireylerin üretim ve satış süreçlerinde yer alarak toplumsal ve ekonomik hayata katılım süreçlerinin desteklenmesi
 5. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması için sosyal girişimin markalaşarak tanınırlığının artırılması

Fizibilite desteği kapsamında yürütülecek olan projenin temel faaliyetleri şunlardır:

 1. Hazırlık çalışmaları
 2. Fizibilite raporunun hazırlanması

2.1. Arka plan çalışması

2.2. Piyasa analizi

2.3. Teknik analiz

2.4. Yasal, örgütsel ve idari analiz

2.5. Proje yönetimi ve uygulama planının belirlenmesi

2.6. Toplam yatırım tutarı, işletme dönemi giderleri ve finansman planının hazırlanması

2.7. Proje analizi

2.8. Fizibilite eklerinin hazırlanması

 1. Değerlendirme ve revizyon
 2. Görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetleri

 

İlgili Haberler:

 1. Akıllı Tarım Sosyal Girişimi Projesinin hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara Kazan’da faaliyet gösteren Mttarım işletmesi ziyaret edilerek topraksız tarım ile ilgili bilgi alınmıştır.

  25 Mart 2021 başlayan ve Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı tarafından finanse edilen Akıllı Tarım Sosyal Girişimi Projesi kapsamında fizibilite çalışmalarımızı başlattık. Mttarım İşletmesini ziyaret ederek topraksız tarım konusunda bilgi aldık.Gelişimsel geriliği olan bireylerin bilişsel, sosyal motor ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunan ve istihdam sürecine katılımlarını destekleyerek ülke ekonomisine girdi sağlayan bir sosyal tarım işletmesi kurma amacı ile başlattığımız projenin sürdürülebilir olması ve yaygınlaştırılması ilk hedefimiz.