Özel Eğitimde Aile Katılımının Önemi

Aileye engelli bir bireyin katılmasıyla birlikte ailede süregelen yaşam düzeni çok ciddi bir değişime uğramaktadır. Aile çaresizlik, hayal kırıklığı, ne yapacağını bilememek gibi endişe ve kaygılar yaşayabilmektedir.

Aile katılımı, tanımından da anladığımız gibi, çocuğun yaşamında önemli bir etkiye sahip olan ve eğitiminde etkin payı bulunan anne-babanın, çocuğun eğitiminde daha aktif rol almasıdır.

Son yirmi yılda yapılan araştırmalarda ailenin, eğitime aktif katılımıyla, çocuğun var olan kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesini sağladığı gözlenmiştir.

Anne babaların eğitim programlarına katılımı ile çocukların öğrenme kapasitesinin kısa dönemde arttığı, bunun yanı sıra çocuğun güven duygusu ve dil becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca aile eğitimi toplantıları aracılığı ile engelli çocuğu olan aileler birbirleriyle, uzman ve eğitimcilerle tanışma şansı bularak onlarla iletişim fırsatları yakalayabilmektedir. Ailenin, içinde bulunduğu durumu sadece kendilerinin yaşamadığı ve yalnız olmadıklarını görmelerini sağlar. Bu durum, ailenin içinde bulunduğu çaresizlik, kaygı ve korkularını aşmasını daha kolaylaştırmaktadır. Ayrıca eğitimcilerle iletişim fırsatları yakaladığından karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak çocukların gelişimlerine yönelik bilgi sahibi olmalarını ve katkı sağlayarak çözüme ulaşmalarına yönelik bilgiler edinmelerini de kolaylaştırmaktadır.

Coleman ve Churchill aile katılımının aşağıdaki unsurları içermesi gerektiğinden söz etmektedir.

Çocuğun gelişimi hakkında anne babaları bilgilendirme

 • Çocukları için değişim etmeni olarak anne-baba öğretmenliği
 • Anne babalara duygusal destek sağlama
 • Çocuklarına öğretmenlik ve rehberlik yapabilmeleri için anne-babaların eğitimi
 • Çocuk hakkında anne-baba ve öğretmen arasında karşılıklı bilgi alışverişi
 • Öğretmen ve anne-baba aktivitelerini içeren ortak programlar planlama
 • Anne-babalara toplumsal hizmetlerden yararlanmak için yardımcı olmak.

Sevgili Aile, Özel Eğitimin en önemli halkası sizlersiniz.
Zihinsel engelli çocuğunuzun, bizimle öğrendiklerini sadece Kurumun ortamında uygulayabilme şansı varken, hayatı boyunca sizinle birlikte içinde olacağı ortamlarda, öğrendiklerini uygulama fırsatının bulunduğunu ve bunun ileride kendi kendine yeten bir birey olması için vazgeçilemez koşul olduğunu unutmayalım.

Çocuğunuzla birlikte neler yapabilirsiniz?

 • Fırsat buldukça toplumla iç içe olmasını sağlamak,  çocuğunuzun toplumsal hayata uyumunu kolaylaştıracaktır.
 • Birlikte alışveriş yapın
 • Birlikte toplu taşıma araçlarını kullanın.
 • Birlikte misafirliğe gidin.
 • Evinize çok konuk çağırın. Özellikle çocuğunuzun akranı olan dostlarınızla sosyal ilişkilerinizi canlı tutun.
 • Park , bahçe vb. gibi, diğer çocuklarla kaynaşabileceği ortamlara götürün.
 • Sinema, tiyatro, sergi gibi etkinliklere mutlaka katılın.
 • Olanaklarınız elverdiği ölçüde, onunla seyahatlere gidin. Değişik yerler görmesine yardımcı olun
 • Çocuğunuzu evin günlük yaşamına katarak becerilerini pekiştirmesini sağlayın.
 • Evinizde ona öğrendiklerini uygulama fırsatı, yani sorumluluk verin.
 • Kendine güvenini, akranlarıyla iletişimini, kendini ifade edişini desteklemek bakımından çeşitli eğitim olanaklarından faydalanmasını sağlayın.

Bütün bunlarda başarıya ulaşmanın zaman aldığını, sabır ve inanç gerektirdiğini hep hatırlayın.

* Bu makale, hiçbir düzenleme yapılmadan, yazıldığı şekilde alıntılanmıştır. ZİÇEV, yazı içeriğinde bulunabilecek rahatsızlık verici kelime ve ifadelerden sorumlu değildir.