Anasayfa / Yazar Arşivi: Uluç Saranlı (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Uluç Saranlı

Zihinsel Engellilerin Eğitim Amaçları


Yrd.Doç.Dr.Atilla CAVKAYTAR (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü) Giriş Zihin engelli çocuklar, özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. Zihin engelli çocuklara ilişkin ilk tanımların 1800’lü yıllara dayandığı; (Simon, Binet, 1939; Çağlar, 1979) daha açıklayıcı tanımların ise 1900’lü yıllarda yapıldığı gözlenmektedir (Eripek, 1996). Son olarak AAMR (American Assocation Mental Retardation); zihin engelliliği, yeni tanımlama ve sınıflandırma ... Devamını Oku »

Zihin Engelli Çocukların Eğitim Gereksinimleri


Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı e-posta: ekanbas@mynet.com Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi zihin engelli çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Zihin engelli birey, içinde yaşadığı toplumda sürekli etkileşim ve iletişim içerisindedir. Zihin engelli birey kendisini ifade edebildiği ve kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabildiği düzeyde toplum ... Devamını Oku »

Zihinsel Engelli Çocuklarda Cinsel Eğitim


Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı e-posta: ekanbas@mynet.com Engelli olsun normal olsun her birey cinsiyeti ile doğar. Cinsiyet kelime anlamı olarak “dişi” veya “erkek” olma şeklinde açıklanmaktadır. Cinsel kimlik ise kişinin cinsiyetinden haberdar olması ve cinsiyetine uygun davranışlar göstermesidir. Bu noktada kişinin kendi cinsiyetinden memnun olması, böyle yaşamaktan mutluluk duyması çok önemlidir. Cinsel eğitim denince kişilerin aklına ilk gelen ... Devamını Oku »

Zihin Engelli Çocuklar ve Özbakım Becerileri


Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı e-posta: ekanbas@mynet.com Normal çocuğun yaşamında erken yaşta başlayan özbakım becerilerinin gelişimi anne-babalardan bağımsızlığın başlangıcını gösterir. Yetersizliği olan çocuklar için bu bağımsızlık, çevresel beklentiler kadar zihinsel, fiziksel ve davranışsal yetersizliklerin bu temel becerilerini yavaşlatma, sınırlama ya da süresiz olarak ertelenmesine rağmen eşit önemdedir. Tuvalet eğitimi, yemek yeme ve giyinme becerileri en temel özbakım becerileridir. ... Devamını Oku »

Özel Eğitime Giriş (Zihinsel Engelliler)


İrfan Göksu – Tamer Çevik:”Özel Eğitime Giriş”, Adana-2004 adlı eserin Zihinsel Engelliler başlıklı bölümüdür. Orta düzeyde zihinsel yetersizlik A -TANIM: Zeka bölümü 45-75 arasında tespit edilen zihinsel geriliktir. B – NEDENLER: Doğum öncesi Hamilelik döneminde annenin geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, kazalar ve zehirlenmeler, röntgen çektirme, yetersiz beslenme, Akraba evliliği, kromozom bozuklukları, kan uyuşmazlığı, Doğuştan metabolik bozukluklar. Doğum sırasında Doğum ... Devamını Oku »

Özel Eğitim ve Zihin Engelli Çocuklar


Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı ekanbas@mynet.com Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuğun kendine özgü bedensel,bilişsel,sosyal ve duygusal bir yapısı vardır. Bazı çocuklar bilişsel davranışlarda,duyuşsal özelliklerde,iletişim becerilerinde ve motor işlevlerde yetersizlik göstermektedir. Bu gelişim alanlarındaki bir ya da birden fazla yetersizlik çocuğu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gelişim alanlarındaki yetersizliklerinden dolayı olumsuz yönde etkilenen çocuklarda genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve ... Devamını Oku »

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar


Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı Öneri-görüş ve sorularınız için e-posta: ekanbas@mynet.com Öğrenme güçlüğü ilk olarak 1963 yılında Samuel A. Kirk tarafından okulda ciddi öğrenme sorunları yaşayan fakat belirli diğer engelleri bulunmayan öğrenciler için ortaya atılmıştır. Öğrenme güçlükleri, dinleme ,konuşma, okuma, yazma, usa vurma ya da matematik yeteneklerinin kazanımında ve kullanımında önemli derecede güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grup ... Devamını Oku »

Özel Eğitim


Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar Özel Eğitim ve Zihin Engelli Çocuklar Özel Eğitime Giriş (Zihinsel Engelliler) Zihin Engelli Çocuklar ve Özbakım Becerileri Zihinsel Engelli Çocuklarda Cinsel Eğitim Zihin Engelli Çocukların Eğitim Gereksinimleri Zihinsel Engellilerin Eğitim Amaçları Devamını Oku »

Engelli Birey ve Aile


Özel Eğitimde Aile Katılımının Önemi Aileye engelli bir bireyin katılmasıyla birlikte ailede süregelen yaşam düzeni çok ciddi bir değişime uğramaktadır. Aile çaresizlik, hayal kırıklığı, ne yapacağını bilememek gibi endişe ve kaygılar yaşayabilmektedir. Aile katılımı, tanımından da anladığımız gibi, çocuğun yaşamında önemli bir etkiye sahip olan ve eğitiminde etkin payı bulunan anne-babanın, çocuğun eğitiminde daha aktif rol almasıdır. Son yirmi yılda ... Devamını Oku »

İyot Eksikliği ve Zihinsel Engellilik (Makale-4)


Hazırlayan: Erdi Kanbaş – Özel Eğitim Uzmanı e-posta: ekanbas@mynet.com) İyot, insan ve hayvanlarda normal büyüme ve gelişme ile beyin ve vücut işlevleri için mutlak gerekli bir elementtir. İyot, insan vücudunda beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi, vücut ısısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarının (T4-tiroksin ve T3-triiyodotironin) önemli bileşenidir. Bu hormonlar vücudun tüm sistemlerinin büyüme ve ... Devamını Oku »