Zihinsel engelli çocukların eğitiminin sonucunda kendi kendine yeterli ve toplumla uyumlu hale gelmeleri, sonuçta zihin engelli çocuğa sahip olan ailelere ve en genelinde de topluma verilen bir destek hizmetidir.

Aile Eğitimi

Engelli bireyin gelişiminde eğitimci ve aileler pek çok sorumluluğu birlikte paylaşmaktadır. Vakfımıza bağlı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Aile Eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalişmalarda

  • Ana-babaların çocuklarına beceri öğretebilmeleri,
  • Varolan problem davranışlarla başa çıkabilmeleri,
  • Çocuğu daha iyi kontrol edebilmeleri,
  • Çocukla ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilmeleri hedeflenir.

Aile eğitiminde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır:

  • Bireysel aile görüşmeleri,
  • İletişim defterleri (ögrenci velisi-öğretmen arasında),
  • Küçük gruplarla aile toplantıları (10 kişi- 10 haftalık- 2 saatlik seanslar şeklinde),
  • Büyük gruplarla aile toplantıları,
  • Ev ziyaretleri

Aile Danışmanlığı

Kurumlarımıza devam etmeyen, fakat zihin engelli çocuk ve bireye sahip ailelere eğitimle ilgili, beceri kazandırma, davranış değiştirme yöntem ve teknikleriyle ilgili, mevcut kanunlar, yönetmelikler, okullar, kurumlar hakkında bilgilendirme çalışmalarını içerir.